DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki varlık nedenimiz;

Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmaktır.

Yaşadığımız yüzyılda her geçen gün biraz daha önem kazanan “yaşam boyu spor” ve “aktif beden, aktif beyin” ilkelerinden hareket ederek sağlıklı yaşamın değişmez bir parçası olan sporu ve spor yapma alışkanlığını benimsetmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda, okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak öğrencilerimize beden eğitimi ve spor derslerinde başta eğitsel oyunlar olmak üzere düzen alıştırmaları, atletizm, badminton, basketbol, dans, futbol, hentbol, jimnastik, voleybol ve yüzme, dallarında temel beceriler kazandırılmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin liderliğinde bireysel ilgi ve becerileri dikkate alınarak, uygun spor dallarına yönlendirilmeleri ve çalışmalara etkin katılımları sağlanmaktadır.

Amacımız;

Türk Milli Eğitiminin temel hedefleri doğrultusunda; Atatürk’ün ve Türk düşünürlerinin Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili düşüncelerini özümsemiş, Milli Bayram ve kurtuluş günlerinin anlam ve önemini kavramış dolayısıyla bu anlamdaki tüm etkinliklere katılmaya gönüllü,

Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla, hareket bilgi ve becerilerini geliştiren, bu becerileri alışkanlık haline getirerek yaşlarının gerektirdiği fiziksel uygunluğa sahip olan ve bu durumu devam ettirebilen,

Sportif etkinlikler yoluyla, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilen, birlikte hareket etme, paylaşma yetenekleri ile bireysel mücadele azmini geliştiren ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilen,

Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilen,

Spor organizasyonlarına katılım yoluyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olan öğrenciler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz;

Öğrencilerimizin istedikleri ve yetenekli oldukları spor dallarını tespit etmek, bu spor dallarına yönlendirmek ve yeteneklerine uygun spor dallarında etkinlik yapmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını kazandırmak ve daha fazla sayıda öğrencimizin kendi istekleriyle spor yapmalarını sağlamaktır.

Faaliyetleri sürdürülen Spor Takımları ile İlçemizde, İlimizde ve Türkiye genelinde okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek sahip olduğumuz değerlerimizi göstermek, okulumuzu tanıtmaktır.

Takım çalışmalarımız;

Öğrencilerimizin spor dallarında olan yeteneklerini ve bilgilerini daha da geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Okulumuzda; atletizm, badminton, basketbol, futbol, halk oyunları, hentbol, jimnastik, masa tenisi, satranç, sportif salon dansları, voleybol ve yüzme dallarında faaliyetler sürdürülmektedir.

Okul içi sınıf yarışmalarımız;

Ortaokul öğrenci meclis komisyonunda aldıkları karar doğrultusunda öğle aralarında futsal, voleybol, basketbol turnuvaları düzenlenmektedir.

Spor Takımlarımız:
Spor takımlarımız hafta içi okul sonrasında düzenli olarak antrenman yapılmaktadır. Sene içerisinde il, ilçe, özel turnuva gibi müsabakalarda okulumuzu başarıyla temsil etmektedir.

Atletizm;
Küçük Kız Atletizm Takımı    

Küçük Erkek Atletizm Takımı

Badminton;

Küçük Badminton Takımı;

Badminton;
Yıldız Badminton Takımı;

Basketbol;
Küçük Kız Basketbol Takımı;                               

Basketbol;
Yıldız Kız Basketbol Takımı;

Basketbol;
Küçük Erkek Basketbol Takımı;

Basketbol;
Yıldız Erkek Basketbol Takımı;
 

Cimnastik;

Yıldız Cimnastik Takımı;

Futbol;
Küçük Futbol Takımı;                

Futbol;
Yıldız Futbol Takımı;

Futbol;
Yıldız Kız Takımı;

Futbol;
Küçük Kız Takımı;

Futsal;
Yıldız Kız Takımı;

Futsal;
Küçük Erkek Takımı;

Masa Tenisi;
Küçük Kız Takımı;

Masa Tenisi;
Küçük Erkek Takımı;

Masa Tenisi;
Yıldız Kız, Erkek Takımı;

Voleybol;
Küçük Kız Takımı;

Voleybol;
Yıldız Kız Takımı;

ORTAOKUL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ PROGRAMI

1.ÖĞRENME ALANI HAREKET YETKİNLİĞİ

1.1.Hareket Becerileri

1.1.1.Temel ve birleştirilmiş hareket becerileri

1.1.1.1.Yer değiştirme
1.1.1.2.Dengeleme
1.1.1.3.Nesne kontrolü
1.1.1.4.Birleştirilmiş

1.1.2.Çeşitli Etkinliklere ve Sporlara Hazırlayıcı Oyunlar
1.1.3.Çeşitli Sporlar
1.1.3.1.Bireysel Sporlar
1.1.3.2.Takım Sporları
1.1.3.3.Raket Sporları
1.1.3.4.Su Sporları
1.1.3.5.Doğa ve Macera Etkinlikleri
1.1.3.6.Dans Etkinlikleri
1.1.3.7.Diğer

1.2.Hareket kavramları / İlkeleri

1.2.1.Hareket becerilerinin sınıflandırılması
1.2.2.Verimli hareket ilkeleri (ağırlık merkezi, kuvvet vb.)
1.2.3.Beceri gelişimini etkileyen faktörler

1.3.Hareket Stratejileri / Taktikler

1.3.1.Hareketlerin Safhaları; Niçin ve ne zaman?
1.3.2.Taktikler
1.3.2.1.Oyunlar (hücum ve savunma, file ve raket, alan / vuruş, hedef)
1.3.2.2.Spora / etkinliğe özgü

2.AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAM

2.1.Düzenli Fiziksel Etkinlik

2.1.1.Düzenli Katılım
2.1.2.Sağlıkla ilişkili Fiziksel uygunluk

2.2.Fiziksel Etkinlik Kavramları / İlkeleri

2.2.1.Kişisel, Toplumsal ve çevresel etkiler
2.2.2.Sağlığın Korunması
2.2.3.Bilinçli Tüketim

2.3.Kültürel birikimlerimiz / Değerlerimiz

2.3.1.Geleneksel Sporlarımız / Oyunlarımız
2.3.2.Spora Katkı Sağlayanlar ve Sporcular
2.3.3.Olimpiyatlar

3. YAŞAM BECERİLERİ (TEMEL BECERİLER)

3.1.Sosyal Beceriler,

3.1.1.Sosyal Sorumluluk
3.1.2.Başkalarına ve farklılıklara saygı
3.1.3.Grupla Çalışma/İşbirliği
3.1.4.Çatışma Yönetimi
3.1.5.İletişim
3.1.6.Farklı Roller Alma

3.2.Öz Yönetim Becerileri

3.2.1.Organizasyon
3.2.2.Zaman Yönetimi
3.2.3.Kendini Tanıma
3.2.4.İçsel Motivasyon Geliştirme
3.2.5.Güvenlik
3.2.6.Etik, Adil Oyun, Kurallara Uyma
3.2.7.Bireysel Sorumluluk

3.3.Düşünme Becerileri

3.3.1.Problem Çözme
3.3.2.Öğrenmeyi Öğrenme
3.3.3.Yaratıcı Düşünme
3.3.4.Yansıtıcı Düşünme
3.3.5.Eleştirel Düşünme
3.3.6.Analitik Düşünme

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİ ALARAK ORTAOKULDAN MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN AŞAĞIDAKİ PROGRAM ÇIKTILARINA ULAŞMALARI BEKLENMEKTEDİR:

1. Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirir.
2. Hareket kavramlarını ve ilkelerini çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
3. Hareket stratejilerini ve taktiklerini çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.
4. Sağlıklı yaşamla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarını ve ilkelerini açıklar.
5. Sağlıklı olmak ve sağlığını geliştirmek için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılır.
6. Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikimimizi ve değerlerimizi kavrar.
7. Beden eğitimi ve spor yoluyla öz‐yönetim becerilerini geliştirir.
8. Beden eğitimi ve spor yoluyla sosyal becerilerini geliştirir.
9. Beden eğitimi ve spor yoluyla düşünme becerilerini geliştirir.

Konu/Kavramlar : Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

9. Millî bayramlar/belirli gün ve haftalarda okulda ve okul dışında çeşitli etkinliklere katılır.
(Millî bayramların/belirli gün ve haftaların kutlanışı ile ilgili okulda ve okul dışında yapılan programlara isteyerek katılma)

10. Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi inceleyerek çıkarımlarda bulunur.

11. Diğer kültürlere ait halk danslarını araştırır. (Diğer kültürlere ait halk danslarını ve her dansın özelliklerini, hikâyelerini, müziklerini, kıyafetlerini vb. tanıma)

12. Olimpik ve Paralimpik okul günleri hazırlar. (Olimpik ve paralimpik okul günleri düzenleme)