DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Müzik

GENEL AMAÇLAR
Bölümümüzün genel amacı, öğrencilerin iyi, seçici birer müzik dinleyicileri olmalarını sağlamak ve temel müzik teorilerini öğrenerek her öğrencinin belirli seviyelerde çalgı çalmalarını sağlamaktır.
Çalgılarında belirli seviyelere gelen öğrencilerden çeşitli müzik toplulukları oluşturarak birlikte çalma, çok seslilik, bütünün parçası olarak katkıda bulunmak ve çok seslilik kavramlarının geliştirilmesini sağlamaktır.
Öğrencilerin solo olarak da performanslar sergileyerek kendilerine güvenlerinin pekiştirilmesi amaçlanır.

DERSLER
Müzik dersi / 5, 6, 7 ve 8. sınıflar

KULÜPLERİMİZ
IPAD Orkestrası / 5 ve 6. sınıflar
Koro / 7 ve 8. sınıflar

OPEN DOOR UYGULAMALARIMIZ
Darüşşafaka Ortaokul Orkestrası
7 ve 8. sınıflar

ÖZEL AMAÇ
Darüşşafaka’da her öğrencinin bir çalgı çalması hedeflenir. Çalgıyı belirli seviyelerde çalmanın dışında çalgıya ve dâhil olduğu kültüre dair çalışmalar yapılarak “Ne çaldığının farkında olan” öğrenci profili hedeflenir. Müzik kültürüne hâkim, iyi müzik dinleyerek kendisini besleyen ve böylece daha kaliteli ürün veren öğrenci profili özel amaçlarımız arasındadır.

YÖNTEM
5 ve 6. sınıflarda toplu ders yapılarak temel müzik teori ve pratik çalışmaları her öğrenciye okul tarafından verilmiş IPAD’lerin yoğun kullanımıyla gerçekleştirilir. Müzik kültürü aktarımları yapılır.
7 ve 8. sınıflarda her öğrenci kendi çalgısının yapıldığı düşük mevcutlu çalgı sınıflarına yönlendirilir. Burada çalgı öğretmeniyle birebir çalışmalar yapar. Çalgısına dair kültürel derslerini de çalgı öğretmeninden alır.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ
5 ve 6. Sınıflarda ödevler ve çalışma kâğıtları IPAD’ler vasıtasıyla iletilir. Uygulamalar her ders sınıfta izlenir ve değerlendirilir. Dönemde bir defa müzik yazılı sınavı yapılır.
7 ve 8. sınıflarda çalgılar için hazırlanmış rubrikler kullanılarak her öğrenci kendi çalgı öğretmeni tarafından takip edilir.

KAYNAKLAR
MEB Yayınları, öğretmen kılavuz kitaplarının yanında farklı yayınevlerine ait kitap ve albümler, internet, çalgısına dair her tür materyal kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Müzik yeteneği; müziksel işitme, ritim kulağı, yorum ve kompozisyon becerileri olarak farklı kategorilerde değerlendirilen bir süreçtir ve her insanda farklılıklar gösterir. Müzik bölümü olarak değerlendirmelerimiz yeteneğin ölçülmesi değil müzik dersine ilginin ve disiplinin gözlemlenmesiyle yapılır.

ETKİNLİKLERİMİZ
AYLIK DİNLETİLER: Her ay çalgı öğretmenleri tarafından uygun görülen öğrencilerin performans sergiledikleri dinletilerdir.
OKUL TÖRENLERİ: Çeşitli bayram, anma vb. törenlerde gerek çalgı grupları gerek koromuzla performanslar sergilediğimiz etkinliklerdir.
SENE SONU KONSERİ: Yıl boyunca belirli bir konsept doğrultusunda özel olarak çalışılan; okul orkestraları, korolar, IPAD orkestrası, solo performanslar içeren en kapsamlı etkinliğimizdir.