DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


“Fark Et, Fark Yarat” İş Dünyası Profesyonelleri Darüşşafa Öğrencilerine Koçluk Desteği Veriyor

Geçmişi 150 yıla dayanan, “eğitimde fırsat eşitliği”ni sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvene sahip, topluma karşı her alanda sorumlu liderler yetiştirme vizyonu olan Darüşşafaka’nın bu anlamlı yolculuğunda; The Coaching Company’nin koordinasyonunu üstlendiği bu projede; profesyonel koçluk eğitimi almış İş Dünyası Profesyonelleri ve Yöneticileri, Darüşşafaka 11. sınıf öğrencilerine “Gönüllü Koçluk Desteği” veriyorlar.
“Fark Et, Fark Yarat” projesinin ana amacı “Darüşşafaka öğrencilerinin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmeleri, vizyonlarını oluşturmaları ve belirledikleri hedeflere göre kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek olmak” tır.
“Fark Et, Fark Yarat” projesi kapsamında ICF (Internatioal Coach Federation) onaylı koçluk eğitimlerini tamamlamış olarak projeye detsek veren ve profesyonel iş hayatında fiilen çalışmaya devam eden yirmi beş gönüllü koç öğrencilerimizle bir araya geldiler.