DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki varlık nedenimiz;

Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmaktır.

Yaşadığımız yüzyılda her geçen gün biraz daha önem kazanan “yaşam boyu spor” ve “aktif beden, aktif beyin” ilkelerinden hareket ederek sağlıklı yaşamın değişmez bir parçası olan sporu ve spor yapma alışkanlığını benimsetmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda, okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak öğrencilerimize beden eğitimi ve spor derslerinde başta eğitsel oyunlar olmak üzere düzen alıştırmaları, atletizm, badminton, basketbol, dans, futbol, hentbol, jimnastik, voleybol ve yüzme, dallarında temel beceriler kazandırılmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin liderliğinde bireysel ilgi ve becerileri dikkate alınarak, uygun spor dallarına yönlendirilmeleri ve çalışmalara etkin katılımları sağlanmaktadır.

Amacımız;

Türk Milli Eğitiminin temel hedefleri doğrultusunda; Atatürk’ün ve Türk düşünürlerinin Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili düşüncelerini özümsemiş, Milli Bayram ve kurtuluş günlerinin anlam ve önemini kavramış dolayısıyla bu anlamdaki tüm etkinliklere katılmaya gönüllü,

Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla, hareket bilgi ve becerilerini geliştiren, bu becerileri alışkanlık haline getirerek yaşlarının gerektirdiği fiziksel uygunluğa sahip olan ve bu durumu devam ettirebilen,

Sportif etkinlikler yoluyla, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilen, birlikte hareket etme, paylaşma yetenekleri ile bireysel mücadele azmini geliştiren ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilen,

Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilen,

Spor organizasyonlarına katılım yoluyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olan öğrenciler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz;

Öğrencilerimizin istedikleri ve yetenekli oldukları spor dallarını tespit etmek, bu spor dallarına yönlendirmek ve yeteneklerine uygun spor dallarında etkinlik yapmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını kazandırmak ve daha fazla sayıda öğrencimizin kendi istekleriyle spor yapmalarını sağlamaktır.

Faaliyetleri sürdürülen Spor Takımları ile İlçemizde, İlimizde ve Türkiye genelinde okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek sahip olduğumuz değerlerimizi göstermek, okulumuzu tanıtmaktır.

Takım çalışmalarımız;

Öğrencilerimizin spor dallarında olan yeteneklerini ve bilgilerini daha da geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Okulumuzda; atletizm, badminton, basketbol, futbol, halk oyunları, hentbol, jimnastik, masa tenisi, satranç, sportif salon dansları, voleybol ve yüzme dallarında faaliyetler sürdürülmektedir.

Okul içi sınıf yarışmalarımız;

Ortaokul öğrenci meclis komisyonunda aldıkları karar doğrultusunda öğle aralarında futsal, voleybol, basketbol turnuvaları düzenlenmektedir.

Spor Takımlarımız:
Spor takımlarımız hafta içi okul sonrasında düzenli olarak antrenman yapılmaktadır. Sene içerisinde il, ilçe, özel turnuva gibi müsabakalarda okulumuzu başarıyla temsil etmektedir.

Atletizm;

Küçük Kız Atletizm Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları 18 Mart Çanakkale zaferi atletizm Birinciliği

Enka Atletizm şenliği Küçük kızlar 100m koşusu Birinciliği

23 Nisan ulusal egemenlik çocuk Bayramı 100-200m koşusu ikinciliği

Küçük Erkek Atletizm Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları 18 Mart Çanakkale zaferi atletizm Birinciliği

Enka Atletizm şenliği Küçük Erkekler 100m koşusu ikinciliği

23 Nisan ulusal egemenlik çocuk Bayramı 100-200m koşusu üçüncülüğü

Yıldız Kız Atletizm Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları 18 Mart Çanakkale zaferi atletizm üçüncülüğü

Enka Atletizm şenliği Yıldız Kızlar 100m koşusu üçüncülüğü

23 Nisan ulusal egemenlik çocuk Bayramı 100-200m koşusu ikinciliği

Yıldız Erkek Atletizm Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları 18 Mart Çanakkale zaferi atletizm İkinciliği

Enka Atletizm şenliği Yıldız Erkekler 100m koşusu üçüncülüğü

23 Nisan ulusal egemenlik çocuk Bayramı 100-200m koşusu üçüncülüğü

BADMİNTON

Küçük Badminton Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Okul sporları İstanbul Badminton şampiyonası İstanbul Üçüncülüğü

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası İkinciliği

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Okul sporları İstanbul Badminton şampiyonası İstanbul Dördüncülüğü

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası birinciliği

BASKETBOL;

Küçük Kız Basketbol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Okul sporları İstanbul Basketbol şampiyonası İstanbul grup Dördüncülüğü

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Basketbol İkinciliği

Hisar okulları Spor şampiyonası Küçük kızlar Basketbol Birinciliği

Yıldız Kız Basketbol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Okul sporları İstanbul Basketbol şampiyonası İstanbul grup Beşinciliği

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Basketbol Üçüncülüğü

Hisar okulları Spor şampiyonası Yıldız kızlar Basketbol ikinciliği

Küçük Erkek Basketbol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Basketbol Üçüncülüğü

Hisar okulları Spor şampiyonası Yıldız kızlar Basketbol Birinciliği

Enka okulları spor şenliği küçük erkekler Basketbol İkinciliği

Yıldız Erkek Basketbol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Basketbol İkinciliği

Hisar okulları Spor şampiyonası Yıldız erkekler Basketbol İkinciliği

Enka okulları spor şenliği küçük erkekler Basketbol İkinciliği

CİMNASTİK;

FUTBOL;

Küçük Futbol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Okul sporları İstanbul küçük erkekler Futbol Şampiyonası grup Birinciliği

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Futbol Birinciliği

Hisar okulları Spor şampiyonası Küçük erkekler Futbol Birinciliği

Yıldız Erkek Futbol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Okul sporları İstanbul küçük erkekler Futbol Şampiyonası grup üçüncülüğü

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Futbol üçüncülüğü

Hisar okulları Spor şampiyonası Küçük erkekler Futbol ikinciliği

Yıldız Kız Futbol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Okul sporları İstanbul Yıldız Kızlar Futbol Şampiyonası İstanbul üçüncülüğü

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Futbol Birinciliği

Kızlar sahada İstanbul şampiyonası İstanbul Birinciliği

Küçük Kız Futbol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Futbol Birinciliği

FUTSAL;

Yıldız Futsal Kız Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Futsal Birinciliği

Küçük Erkek Futsal Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Futsal İkinciliği

MASA TENİSİ;

Küçük Kız Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Masa Tenisi ilçe İkinciliği

Küçük Erkek Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Masa Tenisi ilçe Dördüncülüğü

Yıldız Kız, Erkek Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Masa Tenisi ilçe Dördüncülüğü

VOLEYBOL;

Küçük Kız Voleybol Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Voleybol ilçe Dördüncülüğü

Yıldız Kız Takımı;

2017-2018 YILI BAŞARILARI

Sarıyer okul sporları ilçe şampiyonası Voleybol ilçe Üçüncülüğü

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında tüm öğrencilerimize sporu sevdirmek, aidiyet duygusunu kazandırmak, özgüvenlerini arttırmak, spor yapma alışkanlığı ve spor bilincini yaygın hale getirmek öncelikli görevimizdir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri olarak, öğrencilerimize kişisel hedefler koyup başarılı olmaları için, çalışmalarını doğru ve gerçekçi bir şekilde planlarız.