DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Fen Bilimleri

 

fen

FEN BİLİMLERİ

Fen Bilimleri; evrendeki olguları birbirine bağlayan sebepleri, çevremizdeki doğa olaylarını, canlı ve cansız maddelerin birbirleri ile olan ilişkilerini çeşitli yöntemler ile araştıran ve bilimsel yasalara dayandırarak açıklamaya çalışan bilim dalıdır.  Yapılan disiplinler arası çalışmalar sayesinde diğer bilim dalları ile arasındaki sınırları kaldırmış, birçok yeniliği ve teknolojik çalışmaları hayatımızla bütünleştirmiştir.

Fen Bilimleri bölümü olarak amacımız öğrencilerde merak uyandırarak bir bilim insanı gibi analitik düşünmeye teşvik etmek, parça-bütün ilişkisini anlayabilecek, problem çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. Derslerde öğrenmeyi zevkli hale getirerek bilimin doğasını kavrayan, disiplinler arası düzeyde de öğrendiklerini uygulayabilecek, aynı zamanda da kazandıkları bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında uygulayabilecek, çevreye duyarlı, teknolojiyi takip eden ve sürekli kendini yenileyen nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.