DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Hakkımızda

DARÜŞŞAFAKA
Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, annesi veya babası vefat etmiş, maddi olanakları yetersiz, yetenekli öğrencilere kaliteli eğitim olanağı tanıyarak, onların yaşamlarını değiştiriyor. 1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla varlığını sürdüren Cemiyet, bugüne kadar binlerce çocuğun, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda çağdaş koşullarda okumasını, yükseköğrenimleri esnasında da burs almalarını sağladı.
Tarihi boyunca ülkenin gelişiminin bireylerin gelişmesine paralel olacağını özümseyerek, “eğitimle değişen yaşamlar” misyonunu benimseyen Cemiyet, 10 yaşında ailelerinden emanet aldığı çocukların; Atatürk ilkelerine bağlı, yaşam boyu öğrenen, araştıran, sorgulayan, çağdaş, özgüvenli ve topluma karşı sorumlu bireyler olarak yetişmelerini sağlıyor.
Bugün Türkiye’nin dört bir yanından sınavla seçilen 1.000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, 9 yıl süreyle tam burslu ve yatılı okuyor.  Yabancı dil ağırlıklı kaliteli bir eğitim sürecinden geçen öğrenciler, sosyal ve kültürel anlamda da tam donanımlı bireyler olarak yetişiyor.

1863’TEN BU YANA BAĞIŞLARLA SAĞLANAN EŞİTLİK
Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda okuyan öğrencilerin eğitim giderlerinin yanı sıra giyim, barınma, beslenme ve sağlık hizmetleri gibi tüm ihtiyaçları Darüşşafaka Cemiyeti’ne yapılan bağışlarla karşılanıyor. Cemiyet, Darüşşafaka mezunlarına üniversite eğitimleri boyunca da burs desteğini sürdürüyor.
İlk gelirini Kapalıçarşı’da bulunan 105 dükkânın kirasının bağışlanmasıyla elde eden Cemiyet, zamanla yüksek devlet memurlarının, esnafın ve halkın değişik kesimlerinden pek çok vatandaşın yaptığı bağışlarla git gide gelişti. Cemiyet, ilk yıllarında eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak, telif ve tercüme yoluyla ders kitapları, kaynak ve yardımcı kitaplar hazırladı. Darüşşafaka’nın yanı sıra pek çok resmi okulda da okutulan bu kitapladan önemli bir gelir sağlandı.
Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyete uzanan tarihi boyunca sayısız hayırseverin bağışlarıyla ayakta duran Darüşşafaka Cemiyeti’nin misyonuna destek verenler arasında Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Atadan’dan, edebiyatımızın büyük üstadı Sait Faik’e kadar pek çok isim bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ESNAF EĞİTİMİNDEN, DÖNEMİNİN EN MODERN EĞİTİMİNE
Dönemin önemli matematikçisi, asker ve devlet adamı Yusuf Ziya Paşa önderliğinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sakızlı Ahmet Esat Paşa ve Ali Nâki Efendi tarafından kurulan Cemiyet’in başlangıçtaki amacı, Kapalıçarşı’daki esnaf gençlerin eğitimine kaynak sağlamaktı. Beyazıt’taki eski Valide Mektebi’ni onartan Cemiyet, aralarında vatan şairi Namık Kemal’in de bulunduğu dönemin pek çok aydınının burada gönüllü öğretmenlik yapmasını sağladı. 1868’e gelindiğinde ise Cemiyet, o tarihe kadar eski kışla ya da konakların okul olarak kullanıldığı Osmanlı Devleti’nde Türk tarihinin okul amaçlı ilk binasının inşasına başladı. İtalyan mimar Barironi’nin tasarladığı ve Dolmabahçe Sarayı’nın mimarbaşı Ohannes Balyan’ın planını çizdiği okul, İstanbul Fatih’te inşa edildi. Kız ve erkek öğrencilerin aynı çatı altında eğitimlerine uygun, çağın çok ilerisinde imkânlara sahip olan okul, 29 Haziran 1873’te “Darüşşafakat’ül İslamiye” adıyla kapılarını parasız, yatılı ve özel statülü olarak açtı. O tarihten bu yana Cemiyet, Darüşşafaka’da okuyan öğrencilerin eğitimlerine kaynak yaratmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
1800’lü yılların sonlarında, ülkemizde Batılı tarzda eğitim veren okulların sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar azdı. Bu okullardan biri olan Darüşşafaka’yı diğerlerinden ayıran temel fark ise ilk günden beri “eğitimde fırsat eşitliği” misyonunu benimsemesiydi. Benzer okullar, varlıklı ailelerin çocuklarını kabul ederken Cemiyet, babası hayatta olmayan ve ailesinin maddi durumu yetersiz olan çocukların kaliteli eğitim almasına olanak tanıyordu. Dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim programlarının içeriği, ismi ya da faaliyet mekânını yenilese de bu misyondan asla taviz vermeyen Cemiyet, bu misyon doğrultusunda yaşamları eğitimle değiştirmeye devam ediyor.

TELGRAF MEKTEBİNDEN MUALLİMHANEYE
Tarihi boyunca dönemin ihtiyaçlarına göre eğitim içeriğini değiştiren bir okul olan Darüşşafaka, Osmanlı döneminde süregelen savaşlarda Batılı milletlerin kullandığı telgrafın önemli bir araç haline gelmesi nedeniyle telgrafçılığı eğitim programına dâhil etmiş, Cumhuriyet’in ilanından sonra doğan öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için öğretmen yetiştiren bir okul işlevi üstlenmişti. Darüşşafaka’nın bir diğer özelliği ise hiçbir zaman eğitim kalitesinden taviz vermeyen bir okul oluşudur. Öyle ki 1873-1884 yılları arasında Darüşşafaka’dan mezun olanlar, yüksekokul mezunu sayılmıştır.

TÜRK AYDINLARI DARÜŞŞAFAKA’DA ÖĞRETMENLİK YAPIYOR
Üstlendiği misyonla toplumun herkesiminden takdirini kazanan Darüşşafaka’yı pek çok asker, şair, yazar, bilim adamı ve sanatçı da dönem dönem gönüllü öğretmenlik yaparak destekledi. Bunlardan arasında Namık Kemal, Ressam Agâh Efendi, Ahmet Mithad, Salih Zeki ve Yahya Kemal Beyatlı gibi ülkemizin yetiştirdiği büyük aydınlar da bulunuyor.

EĞİTİMLE DEĞİŞEN YAŞAM: DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI
Bir sivil toplum örgütü tarafından açılan ilk özel okul olarak 1873’ten bu yana varlığını sürdüren Darüşşafaka Eğitim Kurumları, babası veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklara ilköğretim dördüncü sınıftan liseyi bitirinceye kadar tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde İngilizce eğitim veriyor.
149 yıl boyunca sadece babası hayatta olmayan çocukları kabul eden Darüşşafaka, 14 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen tüzük değişikliğiyle bu fırsatı annesi hayatta olmayan çocuklara da tanımaya başladı. Bu kararın ardından annesi hayatta olmayan ilk öğrenciler, 2012-2013 eğitim veöğretim yılında Darüşşafaka sıralarındaki yerlerini aldı.
İstanbul Fatih’te 120 yıl boyunca eğitim verdiği tarihi binasından 1994’te Maslak’taki modern kampüsüne taşınan Darüşşafaka’da sınıflar, en fazla 24 öğrenciden oluşuyor. Öğretmen başına ortalama 7 öğrenci ve her altı öğrenciye bir bilgisayar düşüyor. Her derslikte projektör, perde ve ses sistemleri bulunuyor. Çocukların ezberden uzak, yaşayarak öğrenmeleri için fizik, kimya, bilgisayar gibi dersler laboratuvar ortamında yapılıyor. Tarihi boyunca daima Türkiye’nin en saygın eğitim kurumları arasında yer alan ve eğitim dili 1955’ten bu yana İngilizce olan Darüşşafaka’da altıncı sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Fransızca ya da Almanca öğretiliyor.
Akademik gelişim kadar sosyal ve kültürel gelişime de önem verilen Darüşşafaka’da,  öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için 70’e yakın kulüp faaliyet gösteriyor. Öğrenciler, Darüşşafaka’nın kapısından içeri girdikleri andan itibaren ilgi ve yeteneklerine göre en az bir müzik enstrümanını çalmayı öğreniyor ve bir spor dalının eğitimini almaya başlıyor.
Yaklaşık yüz yıl boyunca sadece erkek çocuklarını kabul eden ve 1971’de kapılarını kız öğrencilere de açan Darüşşafaka’da bugün kız ve erkek öğrenci oranları birbirine yakın seyrediyor.

TARİHE MAL OLMUŞ BAZI DARÜŞŞAFAKALILAR
Matematikçi Salih Zeki, ultrasonografinin öncüsü Prof. Dr. Adnan Sokullu, ressam Mahmut Cûda, ressam Muhittin Sebati, Türk edebiyatının kilometre taşlarından Ahmet Rasim, edebiyatçı Vasfi Mahir Kocatürk,Türkiye’nin ilk çocuk psikiyatri Prof. Dr. Rıdvan Cebiroğlu, matematikçi Mehmet İzzet, maliyeci Hasan Ferit, edebiyatçı İsmail Safa, edebiyat eleştirmeni Berna Moran, bestekar Ahmed Avni Konuk, Kazım Uz, Cumhuriyet tarihinin ilk şehir tarihçisi ve Türk belediyeciliğinin önemli ismi Osman Nuri Ergin, tiyatro sanatçısı İhsan Devrim,  karikatürist Tekin Aral, yönetmen Tolga Aşkıner, yönetmen Turgut Yasalar, Başbakanlık Müsteşarı ve Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Necdet Seçkinöz ve daha nice ismin hayatı Darüşşafaka’da aldıkları eğitimle değişti.

DARÜŞŞAFAKA NASIL ÖĞRENCİ ALIYOR?
Darüşşafaka, kuruluşundan bugüne sınavla öğrenci kabul ediyor. 2012 yılına kadar Darüşşafaka giriş sınavına ilköğretim 3. sınıf öğrencileri başvurabilirken, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle birlikte 2013 yılından itibaren 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Koşullarına uyan tüm öğrencilere ulaşmak için yoğun emek harcayan Darüşşafaka Eğitim Kurumları, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğine giderek, Türkiye genelinde dördüncü sınıfta okuyan, babası veya annesi hayatta olmayan çocukların verisini alıyor. Ardından hepsine tek tek mektup göndererek Darüşşafaka’nın onlar için sunduğu eğitim olanakları hakkında bilgi veriyor ve sınavına davet ediyor.
2008 yılında sınav sisteminde değişikliğe giden Darüşşafaka, bilgiye dayalı sınav yerine öğrencilerin zihinsel ve yaratıcı düşünme yeteneğini değerlendiren bir sınav sistemine geçti.
Bugün 1.000’e yakın öğrencinin eğitim gördüğü Darüşşafaka’da öğrencilerin yüzde 53’ü İstanbul, yüzde 47’si Anadolu’dan geliyor.

HEDEF: DAHA FAZLA ÇOCUĞUN YAŞAMINI EĞİTİMLE DEĞİŞTİRMEK
Geniş anlamda Darüşşafaka Ailesi’ni başta Darüşşafaka Cemiyeti ve bünyesindeki Darüşşafaka Eğitim Kurumları, Darüşşafaka Rezidansları (Yakacık, Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidans), Urla Yaşam, Maltepe Özel Bakım Ünitesi ve Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere Darüşşafakalılar Derneği ile Darüşşafaka Spor Kulübü oluşturuyor. Bu kuruluşların tümünün ortak hedefi, destek veren kişi ve kuruluşların katkılarıyla daha fazla çocuğa kaliteli eğitim olanağı sağlamak. Cemiyet’in kaynaklarını ilk kurulduğu gün olduğu gibi bugün de kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan gayrimenkul bağışlarıyla, vasiyet bağışları, nakdi ve ayni bağışlar oluşturuyor.
Tarihi boyunca bağışçılarının güvenine gölge düşürecek herhangi bir eyleme izin vermeyen Cemiyet, aydınlık bir Türkiye’nin eğitimle sağlanacağına inananların, gözleri arkada kalmadan bağışta bulunduğu bir kurum olarak varlığını sürdürüyor.
Kaynaklar ve destek programlarıyla ilgili detaylı bilgiye www.darussafaka.org adresinden ulaşılabilir.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE DESTEK VERMEK İÇİN NELER YAPABİLİRİM?
Darüşşafaka Cemiyeti tarafından kaynak sağlamak amacıyla yapılan kampanyaların duyurulmasına vereceğiniz her destek Darüşşafaka’da eğitim gören öğrencilerimize birer yeni ufuk açacaktır.

DARÜŞŞAFAKA VELİLERİNİ ARIYOR” KAMPANYASINA KATILABİLİRSİNİZ:
Darüşşafaka’da bir öğrencinin bir yıllık eğitim giderleri için yaklaşık 10.000 TL tutarında bağış yapanlara “veli” unvanı veriliyor. Bir öğrencinin 10 yıllık tüm eğitim giderlerini karşılayarak 100.000 TL bağış yapanlar “mezun bağışçılar”, 200.000 TL bağış yaparak 2 öğrenciyi mezun edenler “çifte diplomalı bağışçılar”, 500.000 TL bağış yapanlar “temel taşlarımız”, 1.000.000 TL bağış yaparak 10 öğrenciyi mezun eden bağışçılar ise “kurucu bağışçılarımız” olarak anılıyor. Darüşşafaka velilerinden biri de siz olabilirsiniz!