DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Kurumsal

VİZYON

İyi eğitim imkanı olmayan yetenekli gençleri yetiştiren Türkiye ve Dünya’nın en saygın ve en iyi eğitim kurumları arasında olmak.

MİSYON

Eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvene sahip, topluma karşı sorumlu liderler yetiştirmek.

İLKELERİMİZ

• Atatürk ilkelerine bağlıyız.
• İnsanlara ve çevremize saygılıyız.
• Yenilikçiyiz, çağdaş gelişmeleri eğitimin her aşamasında uygularız.
• Sorumluluk alır, insiyatif kullanırız.
• Sorgular ve düşüncelerimizi özgür olarak ifade ederiz.
• Demokratik, dürüst, güvenilir ve adiliz.
• Etik değerlere önem verir hayata geçiririz.
• Toplumsal yaşam kurallarını bilir ve uygularız.
• En iyi olmaya çalışırız, en iyiyi yaparız.

DARÜŞŞAFAKA RUHU

• Kurumsal ve tarihsel kimliği ile onur duymak,
• Türkiye’nin en saygın ailelerinden birinin parçası olmak,
• Yardımlaşma, dayanışma ve paylaşım içinde beraber çalışmak, beraber sevinmek, beraber üzülmek,
• Örnek ve rehber bir ağabey/abla olmak,
• Vefa duygusu ile maddi ve manevi katılımda bulunmak ve
• Darüşşafaka’nın geleceğine sahip çıkmaktır.

DARÜŞŞAFAKA ÖĞRENCİ PROFİLİ

• Yeteneklerinin farkındadır ve geliştirmek için fırsatları doğru kullanır.
• Dünyanın her yerinde çalışabilecek niteliklere sahiptir.
• Türkçe ve en az bir yabancı dilde üst düzeyde yazılı ve sözel ifade becerisine sahiptir.
• Sorumluluk alır ve insiyatif kullanır.
• Topluma ve doğaya saygılıdır.
• Hedeflerini belirler.
• Sorgular ve düşüncelerini özgür olarak ifade eder.
• Bilimsel araştırmaların içinde yer alır.
• Özgüven sahibidir.
• Darüşşafaka ruhunu taşır ve yansıtır.
• Sağlığını korur.
• Zamanını etkin kullanır.
• Yaşamının lideridir.
• Dürüst, güvenilir ve adildir.

DARÜŞŞAFAKA ÖĞRETMEN PROFİLİ

• Öğrencisine model olur.
• Alanında etkin, yetkin ve liderdir.
• Yeniliklere açıktır.
• Yaşam boyu öğrenendir.
• Eleştirilere açıktır.
• Toplumsal duyarlılığı yüksektir.
• Entelektüel birikime sahiptir.
• Güvenilir ve adildir.
• Türkçe ve en az bir yabancı dilde üst düzeyde yazılı ve sözel ifade becerisine sahiptir.
• Bilgi teknolojisindeki gelişmeleri takip eder ve kullanır.
• Sağlığına önem verir.
• İletişimi güçlüdür.
• Darüşşafaka ruhunu, kurum kültürünü ve felsefesini içselleştirir ve yeni kuşaklara aktarır.