DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Kütüphane

IMG_9043a

KÜTÜPHANE

Kütüphane; ortaöğretim, lise ve diğer kullanıcı gruplarına hitap edecek şekilde özenle seçilerek oluşturulan zengin bir koleksiyon çeşitliğine sahiptir. Kütüphanemizde 25.000 basılı kitap, 10.000 elektronik kitap, 40 süreli yayın aboneliği, 5 adet günlük gazete bulunmaktadır.

503 m²’lik toplam alana sahip kütüphanede; 48 kişilik okuma salonu, 8 bilgisayarlı internet erişim alanı, 2 grup çalışma odası, 1 öğretmen kaynakları ve çalışma odası, 19 kişilik gazete ve dergi okuma bölümleri olmak üzere kütüphanede aynı anda toplam 103 kişilik bir okuyucu kapasitesi vardır. Kütüphane Koleksiyonu; Referans Koleksiyonu, Genel Koleksiyon, İş Bankası Kültür Yayınları Koleksiyonu, Darüşşafaka Koleksiyonu, Öğretmen Kaynakları Koleksiyonu, Yabancı Diller Okuma Kitapları Koleksiyonu, Çocuk Kitapları Koleksiyonu ile Süreli Yayınlar Bölümü olmak üzere sekiz farklı bölümde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Kütüphane içerisinde ayrıca öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları yapılan bir Writing Center (Akademik Yazı Merkezi) & Translation Office (Çeviri Ofisi) de bulunmaktadır.

ELEKTRONİK KAYNAKLAR (E-kitap, e-dergi… vs.)

EBSCO Veritabanları Paketi

Ultra Online Package

kut2

Bu paket, tam metin referans kaynaklarını içeren kapsamlı bir koleksiyon sunar. Liselere özel tasarlanan Ultra Online Package hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. Paket içindeki tüm veritabanları buradan taranabilir.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=secondary

EBSCO Ultra Online Package içerisindeki veri tabanları:

 • HİPER KİTAP (E-kitap veritabanı)

kut3

Hiperkitap; akademisyenler, bilim insanları, öğrenciler ve meraklıların, Akademik Bilgiye Hızlı ve Kolay Erişim’ini gerçekleştirmek amacıyla, Hiperlink tarafından geliştirilmiş Türkçe içerikli elektronik kitap veritabanıdır ve Türkiye’nin İlk Online Kütüphanesidir. Türkiye’deki 250 yayınevinin 10.000’den fazla kitabı dijital olarak veritabanı içinde mevcuttur.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e011xww

 • TÜBİTAK – ULAKBİM Ulusal Veri tabanları

Türkiye Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM) tarafından üretilen ULAKBIM Türkçe Ulusal Veri Tabanları, özel kapsama sahip çok disipline yönelik bir kaynaktır. Türk Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı; Mühendisliğin yanı sıra Temel ve Uygulamalı bilimlere yönelik geniş bir içerik sağlar. Türk Yaşam Bilimleri Veri Tabanı; Ziraat, Biyoloji ve Veterinerlik Bilimi alanlarına odaklanır. Türk Tıp Veri Tabanı; Tıp, Dişçilik, Farmasötik ve Hasta Bakıcılık alanları dahil Sağlık Bilimleri üzerine araştırmaları içerir. Türk Sosyal Bilimler Veri Tabanı; Antropoloji, Ekonomi ve Tarih’ten Uluslararası Gelişme, Dil Bilimi ve Siyaset Bilimi’ne, insan topluluğu ile ilgili tüm önemli alanları inceler. İki dilde (İngilizce ve Türkçe) hazırlanmış olan özetler ve açıklamalar dört veritabanının da Türkiye’den ve dünyanın her yerinden araştırmacılar tarafından kullanılabilmesini sağlar.

 • ERIC

Eğitim bilimleri alanındaki temel danışma kaynağı olan ERIC, 1966’ya kadar uzanan bir buçuk milyon’un üzerinde kayıt içerir ve yüz binlercesine tam metin olarak erişim olanağı sunar.

 • Health Source

İçerisinde American Fitness, Better Nutrition, Harvard Health Letter, Men’s Health, Muscle & Fitness, Prevention, Vegetarian Times gibi dergileri de barındıran bu veri tabanı 80’den fazla popüler sağlık dergisine erişim olanağı sağlar.

 • MAS Ultra – School Edition

Liselere yönelik tasarlanmıştır. 500’e yakın tam metin dergi, 360 dan fazla referans kitabı, 103.000 in üzerinde biyografi, 55.000 den fazla birincil kaynak dokümanı, 1.2 milyonun üzerinde renkli fotoğraf, harita, bayrak ve renkli PDF içermektedir.

 • Newspaper Source

360’a yakın tam metin gazete, CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR gibi kaynaklardan sağlanan tam metin radyo ve televizyon metinleri içermektedir.

 • Professional Development Collection

En önemli eğitim bilimleri dergilerinden derlenmiş bir koleksiyondur. 500’e yakın tam metin dergi, 200’den fazla eğitim raporu içermektedir.

 • TOPIC Search

Öğretmenler, kütüphaneciler ve öğrenciler tarafından kullanılabilecek bu veri tabanı, güncel olayları, sosyal, politik ve ekonomik konuları, bilimsel keşifleri ve sınıfta tartışılabilecek diğer popüler konuları kapsar.

 • Points of Views Reference Center
  Öğrencilerin ikna edici savlar ortaya koyabilmeleri ve makaleler yazabilmeleri için tasarlanan bu veri tabanı, bir konuyu farklı açılardan ele alan zengin kaynaklardan oluşturulmuştur. Points of Views Reference Center veri tabanı, öğrencilere tartışmalı konuları daha iyi anlamaları ve analitik düşünce yetisini geliştirme konularında katkıda bulunur.
  Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&site=pov&return=y
 • English Language Learner Reference Center (ELL Reference Center)
  Bu çok amaçlı bilgi kaynağı, İngilizce eğitimi alan öğrencilere yönelik tasarlanmıştır. Araştırma yapma konusunda da bilgi sağlayan ELL Reference Center, hem akademik hem de günlük anlamda öğrencilere katkı sağlar.
  Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ell

PressReader

kut5

Her gün 100 ülkeden, 60 dilde, yaklaşık 5000 günlük gazeteye ve dergiye tam sayfa orijinal baskısıyla aynı günde ulaşabileceğiniz eşsiz bir güncel gazete koleksiyonudur. Gazetelerin 90 günlük geriye dönük arşivi ile beraber sunulan ”PressReader”  dünya çapında 7,000’den fazla kütüphane ve 12 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

Erişim: http://www.pressreader.com/

Personel ve İletişim Bilgileri

Saadettin TEMEL                            Kütüphaneci                     <saadettin.temel@darussafaka.net>
Serdar ALAN                                   Kütüphaneci                     <serdar.alan@darussafaka.net >

Telefon :+90 212 939 28 00 / 2138  Kütüphane

+90 212 939 28 00 / 2188  Ders Kitapları Deposu

E-mail :  kutuphane@darussafaka.net

Web Adresi : https://www.darussafaka.k12.tr/kutuphane/

Kütüphane Çalışma Saatleri

Akademik Yıl Süresince                                                                     Tatil Dönemlerinde

Pazartesi – Cuma            : 08.00 – 19.00                                   Pazartesi – Cuma            : 09.00 – 16.00
Cumartesi – Pazar           : 12.00 – 17.00                                   Cumartesi – Pazar           : Kapalı

Kütüphane Kullanımı ile İlgili Genel Kurallar

 1. Kütüphaneye sessiz girilir ve sessiz çalışılır.
 2. Kütüphaneye herhangi bir içecek veya yiyecekle girilmez.
 3. Raflardan alınmış kitaplar masalarda bırakılmalı, rafa yerleştirmeye çalışılmamalıdır.
 4. Öğrenciler kütüphanedeki bilgisayarları ve interneti akademik araştırma amaçlı kullanırlar.
 5. Öğrenciler kütüphaneyi ders saatleri içinde öğretmenleri ile birlikte sınıf olarak kullanabilirler, bunun dışında kişisel olarak kütüphaneyi kullanamazlar. Kişisel çalışmaları için kütüphane kullanım saatlerine uyarlar.
 6. Ödünç alınan materyaller öğrenci tarafından bir başkasına devredilemez. Herhangi bir aksilik söz konusu olduğunda sorumluluk kütüphaneden materyali alan öğrenciye aittir.
 7. Ödünç alınan materyaller zamanında kütüphaneye iade edilmediği, kaybedildiği ya da herhangi bir zarar verildiğinde ve bedeli ödenmediği takdirde öğrencinin kütüphaneden materyal alma hakkı, materyalin bedeli ödeninceye kadar geçici olarak engellenir.
 8. Kütüphanedeki eşyaların düzeni değiştirilemez.
 9. Öğrenciler kütüphaneye kişisel eşyalarıyla giremezler, kütüphanede kişisel eşyalarını her ne sebeple olursa olsun bırakamazlar ve eşyalarını bırakarak kendilerine yer ayıramazlar.
 10. Kütüphane çıkışında ödünç alınmak istenen kitaplar kütüphane görevlisine kaydettirilerek ödünç alınır. Ödünç alma işlemi yapılmamış kütüphane materyali dışarı çıkarılmamalıdır.
 11. Eğitim ve öğretim yılının sona ermesine 2 hafta kala öğrenciler ödünç aldıkları tüm materyalleri kütüphaneye teslim ederler.
 12. Başvuru kaynakları (ansiklopedi, sözlük, rehber, atlas, harita v.b.) ile süreli yayınların güncel sayıları ödünç verilmemektedir. Kullanıcılarımız, bu yayınlardan yararlanmak istediğinde ilgili bölüm tarayıcıda taranarak veya fotokopisi çekilerek verilebilmektedir.

Ödünç Verme Kuralları

DŞ öğrencileri, öğretmenleri, personel ve diğer dış kullanıcılar kütüphaneden 30 gün süreyle 5 kitap ödünç alabilir. Ödünç alınan kitabı isteyen (bekleyen) başka bir okuyucu yoksa ödünç alınan her materyal aynı sürelerle ikişer kez daha uzatılabilir. Öğretmenler, personel ve dış kullanıcılar mail yoluyla da uzatma talebinde bulunabilirler. Öğrenciler, materyalin iade tarihinin son 5 günü içerisinde kütüphaneye gelerek uzatma işlemini yaptırılmalıdır.

 • İade tarihi kitabın arka kapağı içindeki etikete damga ile belirtilir.
 • Üzerinde gecikmiş kitap olanlara yeni kitap ödünç verilmez.
 • Okul ile ilişiği kesilen kullanıcıların kütüphane kullanım hakları da sona erer.

Kitapcan Projesi Öğrenci Bilgi Giriş Formu

https://docs.google.com/a/darussafaka.net/forms/d/1zlpQq-plUnyraKb5GQnLuGCGRZSehJRi-6Bo0T6SLJI/viewform