DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki varlık nedenimiz;

Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmaktır.

Yaşadığımız yüzyılda her geçen gün biraz daha önem kazanan “yaşam boyu spor” ve “aktif beden, aktif beyin” ilkelerinden hareket ederek sağlıklı yaşamın değişmez bir parçası olan sporu ve spor yapma alışkanlığını benimsetmektir.

Bu amaçlar doğrultusunda, okulumuzda sahip olduğumuz bütün olanakları kullanarak öğrencilerimize beden eğitimi ve spor derslerinde başta eğitsel oyunlar olmak üzere düzen alıştırmaları, atletizm, badminton, basketbol, dans, futbol, hentbol, jimnastik, voleybol ve yüzme, dallarında temel beceriler kazandırılmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimizin, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin liderliğinde bireysel ilgi ve becerileri dikkate alınarak, uygun spor dallarına yönlendirilmeleri ve çalışmalara etkin katılımları sağlanmaktadır.

Amacımız;

Türk Milli Eğitiminin temel hedefleri doğrultusunda; Atatürk’ün ve Türk düşünürlerinin Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili düşüncelerini özümsemiş, Milli Bayram ve kurtuluş günlerinin anlam ve önemini kavramış dolayısıyla bu anlamdaki tüm etkinliklere katılmaya gönüllü,

Fiziksel etkinliklere katılım yoluyla, hareket bilgi ve becerilerini geliştiren, bu becerileri alışkanlık haline getirerek yaşlarının gerektirdiği fiziksel uygunluğa sahip olan ve bu durumu devam ettirebilen,

Sportif etkinlikler yoluyla, spora özgü kuralları, bilgi ve becerileri uygulayabilen, birlikte hareket etme, paylaşma yetenekleri ile bireysel mücadele azmini geliştiren ve bu becerileri yaşantısında olumlu olarak kullanabilen,

Düzenli etkin katılım ile sağlığı güçlendirici bilgi ve becerileri yaşamında ve kişisel gelişiminde kullanabilen,

Spor organizasyonlarına katılım yoluyla, spor bilinci gelişmiş sosyal bireyler olan öğrenciler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz;

Öğrencilerimizin istedikleri ve yetenekli oldukları spor dallarını tespit etmek, bu spor dallarına yönlendirmek ve yeteneklerine uygun spor dallarında etkinlik yapmalarını sağlamaktır.

Öğrencilerimize spor yapma alışkanlığını kazandırmak ve daha fazla sayıda öğrencimizin kendi istekleriyle spor yapmalarını sağlamaktır.

Faaliyetleri sürdürülen Spor Takımları ile İlçemizde, İlimizde ve Türkiye genelinde okulumuzu en iyi şekilde temsil ederek sahip olduğumuz değerlerimizi göstermek, okulumuzu tanıtmaktır.

Takım Çalışmalarımız;

Öğrencilerimizin spor dallarında olan yeteneklerini ve bilgilerini daha da geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Okulumuzda; atletizm, badminton, basketbol, futbol, halk oyunları, hentbol, jimnastik, masa tenisi, satranç, sportif salon dansları, voleybol ve yüzme dallarında faaliyetler sürdürülmektedir.

Atletizm Genç Lise Kız Takımı

Atletizm Genç Lise Erkek Takımı

Basketbol Genç Kız Takımı

Basketbol Genç Erkek Takımı

Voleybol Genç Kız Takımı

Voleybol Genç Erkek Takımı

Futbol Genç Kız Takımı

Futbol Genç Erkek Takımı

Futsal Genç Erkek Takımı

Badminton Lise Takımı

Masa tenisi Lise Takımı

Konu/Kavramlar       : Hareket kavramları, ilkeleri ve ilgili yaşam becerileri

 1. Spor ve etkinliklere hazırlayıcı oyunlara katılırken ilgili hareket kavramlarını yerinde kullanır. (Çeşitli spor veya etkinliklere hazırlayıcı oyunlarda kullanılan hareket kavramları)
 2. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde kendi performansını analiz eder. (Kendi performansını analiz etme)
 1. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde karşılaştığı problemlere eşle ve grupla çözümler üretir. (Karşılaştığı problemlere eşle veya grupla çözüm üretme)
 2. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde sorumluluk alır. (Bireysel ve sosyal sorumluluk alma)
 3. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde meydana gelen anlaşmazlıklar için etkili iletişim yolları kullanır. (Çatışma yönetiminde farklı iletişim yolları kullanma)
 4. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde işbirliğine dayalı davranışlar gösterir. (İşbirliği yapma)
 5. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde adil oyun anlayışına uygun davranır. (Adil oyun anlayışı sergileme)
 6. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde liderlik becerileri gösterir. (Liderlik becerileri gösterme)
 7. Sporlara hazırlayıcı oyun ve etkinliklerde bireysel farklılığı olanlarla çalışmaya istekli olur.

(Bireysel farklılıklara saygı göstererek çalışma)

17.Geliştirdiği materyali çeşitli spor ve etkinliklerde kullanır. (Materyaller hazırlama ve kullanma)

 1. Akranının performansını değerlendirir. (Akran değerlendirme)

Konu/Kavramlar       : Hareket stratejileri/taktikleri

 1. Sporlara hazırlayıcı oyunlar için strateji/taktik çözümler geliştirir. (Bireysel ve grup/takım strateji ve taktikleri)

ÖĞRENME ALANI   : AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞAM

Konu/Kavramlar       : Düzenli fiziksel aktivite

 1. Uyguladığı planın etkilerini gözleyerek fiziksel etkinliklere katılır. (Okul içi ve dışında uyguladığı fiziksel etkinlik planının vücut kompozisyonu, kalp‐ dolaşım sistemi dayanıklılığı, kas kuvveti ve dayanıklılığı ve esnekliğine olan etkisini gözleme)
 2. Yakın çevresindeki fiziksel etkinlik ve spor imkânlarını etkili kullanır. (Çevresinde katılabileceği, uygulayabileceği fiziksel etkinlik ve spor imkânlarını tanıyarak, istekle katılma)

Konu/Kavramlar       : Fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili yaşam becerileri

 1. Fiziksel etkinlik düzeyini korumak için kendini motive edecek etkili yöntemleri tanır.

(Hedef belirleme, ihtiyaçlarına uygun düzeyde fiziksel etkinliklere katılım, fiziksel etkinlik grupları oluşturarak veya bu gruplara katılarak sosyalleşme)

 1. Takip ettiği fiziksel etkinlik programının, fiziksel uygunluğuna etkilerini açıklar. (Fiziksel etkinlik programının etkisini takip etme)
 2. Fiziksel etkinliklerde uygulayabileceği kişisel beslenme programını hazırlar. (Katıldığı fiziksel etkinlik ve spora uygun beslenme programını öğretmen denetiminde hazırlama)
 3. Fiziksel etkinlikler sırasında, kendisinin ve başkalarının sağlığını destekleyecek ve güvenliğini sağlayacak davranışlar sergiler.(Fiziksel etkinliğe ve spora katılımda, kendisinin ve başkalarının sağlık ve güvenliğini destekleyici davranma)
 4. Fiziksel etkinlikler sırasında karşılaştığı sağlık sorunlarında temel ilk yardım uygulamalarını gösterir.(Kanamalar, sıyrık ve kesikler, çıkık ve kırıklar, burkulmalar, zehirlenmeler vb. ait ilkyardım uygulama)
 5. Fiziksel etkinlikler ve sporla ilgili güvenilir bilgi kaynaklarını kullanır.

(Sporla ilgili çeşitli bilgi kaynakları ve bunların doğruluğu, değerlere uygunluğu, güncelliği ve bilimselliği)

Konu/Kavramlar       : Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

 1. Millî bayramlar/belirli gün ve haftalara çeşitli etkinlikler hazırlayarak katılır. (Millî bayram/ belirli gün ve haftaların kutlanışı ile ilgili okulda yapılan programlara çeşitli etkinlikler hazırlayarak katılma)
 2. Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemin ülkemize olan katkılarını inceler.
 1. Farklı yörelere ait halk danslarını araştırır. (Ülkemizin farklı yörelerine ait halk dansları, hikâyeleri, özellikleri, müzikleri ve kıyafetlerini araştırma)
 2. Ülkemizin olimpiyat tarihini araştırır. (Ülkemizin katıldığı Modern Olimpiyat Oyunları, sporcularımız ve alınan başarıları araştırma)
 3. Atatürk’ün spora ve sporcuya verdiği önemi inceleyerek çıkarımlarda bulunur.
 4. Diğer kültürlere ait halk danslarını araştırır. (Diğer kültürlere ait halk danslarını ve her dansın özelliklerini, hikâyelerini, müziklerini, kıyafetlerini vb. tanıma)
 5. Olimpik ve Paralimpik okul günleri hazırlar. (Olimpik ve paralimpik okul günleri düzenleme)

 LİSE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ PROGRAMI

 HAREKET BİLGİ VE BECERİLERİ

1.1. Genel Hareket Bilgi Ve Becerileri

                        1.1.1.Serbest Hareketler

Isınma ve soğuma

Sıralanma ve dizilişler

Temel jimnastik duruşları

Kompozisyon içinde temel jimnastik duruşları

Atlama ipi, çember, jimnastik sopası, sağlık topu vb. aletlerle hareketler

Jimnastik sırası, jimnastik minderi, parmaklık, kasa vb. araçlarda hareketler

Dış uyaranlara tepki becerileri ile ilgili çalışmalar

Koordinasyon yeteneklerini geliştirme çalışmaları

1.1.2.Ritmik Hareketler

Ritim eşliğinde yürüme, koşma, sıçrama, atlamalar

Vücut kompozisyonunda döndürme, dalgalanma, çevirme hareketleri

Basit hareket formlarının birleştirilerek uygulanması

Verilen ritimlere hareket uyarlama

1.1.3.Oyun ve Drama

Eğitsel oyunlar

Bireysel ve grupla doğaçlama

             1.2. Özel Hareket Bilgi Ve Becerileri

1.2.1.Bireysel Sporlar ve Mücadele Sporları

Atletizm, Yüzme, Jimnastik, Kayak, vb.

1.2.2.Alan Mücadele Sporları

Futbol, Basketbol, Hentbol, vb.

1.2.3.File ve Raket Sporları

Voleybol, Tenis, Masa tenisi, Badminton, vb.

                        1.2.4.Doğa Sporları

Oryantiring, Trekking (doğa yürüyüşü), Dağcılık, Su sporları, Rafting, vb.

1.2.5.Zekâ Sporları

Satranç, Dama, Sudoku, Scrabble (kelime oyunu), vb

            1.2.6.Dans

                        Halk Dansları, Modern Danslar, Salon Dansları, vb.

 1. SPOR KÜLTÜRÜ VE ULUSAL BİLİNÇ

2.1. Kişisel Gelişim ve Sağlıklı Yaşam

2.1.1.Serbest Zaman Etkinlikleri

                        Serbest zamanlarını değerlendirme çalışmaları

Kişisel verimi (akademik, sosyal başarı vb.) artırıcı serbest zaman etkinlikleri

                        2.1.2.Yaşam Boyu Egzersiz

                        Düzenli fiziksel etkinlikleri alışkanlık edindirme çalışmaları

Düzenli fiziksel etkinliğin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkilerinin değerlendirilmesi

                         2.1.3.Fiziksel Gelişim Gözlemi

                        Bireyin fiziksel gelişiminin periyodik ölçümleri

Beden eğitimi derslerinin, fiziksel gelişime katkısının değerlendirilmesi

                        2.1.4.Temel Sağlık Bilgisi

Beslenme

İlk yardım

Kişisel bakım ve hijyen Sağlığı koruyucu önlemler

2.2. Spor Bilinci ve Organizasyonları

2.2.1.Türkiye’de ve Dünyada Spor

                        Spor politikaları

Türk sporuna hizmet etmiş spor insanı ve sporcuların tanıtılması

Dünyaca ünlü sporcular ve spor insanları

Sporun ülke tanıtımındaki rolü

                        2.2.2.Spor Etiği ve Olimpizm

                        Sporda erdem

Sporda şiddet

Doping

Olimpizm

                        2.2.3.Ulusal ve Uluslararası Spor Organizasyonları

Okul içi sportif organizasyonlar

Okullar arası sportif organizasyonlar

Türkiye’de sportif organizasyonlar

Dünyada sportif organizasyonlar

2.3. Atatürk ve Ulusal ve Resmî Bayramlar

                        2.3.1.Atatürk ve Spor

Tebliğler Dergileri’nde belirtilen Atatürkçülük konularının ele alınması, ayrıca beden eğitimi öğretmeninin uygun gördüğü diğer makale ve özdeyişler

                        2.3.2.Tören ve Kutlamalar

Ulusal ve resmî bayramlar ile belirli gün ve haftaların, anlam ve önemine uygun hassasiyet içerisinde işlenmesi

PROGRAMLA ULAŞILMASI BEKLENEN TEMEL BECERİLER VE DEĞERLER

            Temel Beceriler

Eleştirel düşünme

Yaratıcı düşünme

Problem çözme

Karar verme

Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma

Araştırma

İletişim

Bilgi teknolojilerini kullanma

Öz yönetim

Güvenlik ve korunma sağlama

Girişimcilik

 Değerler

Dayanışma

Hoşgörü

Sevgi

Saygı

Vatanseverlik

Estetik

Barış

Millî, manevi ve evrensel değerlere duyarlı olma

Kişisel ve sosyal değerlere önem verme

Sorumluluk

Centilmenlik

DEĞERLENDİRME

Öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde bir yarıyılda en az iki uygulamalı veya yazılı sınav notu ve en az iki performans notu ile değerlendirilirler. Ayrıca Proje ödevi alan öğrencilerin proje notları da değerlendirmeye alınmaktadır.

DİĞER FAALİYETLER

Spor Kolu Faaliyetleri;

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak, eğitim öğretim yılı başında Spor Kolu Sınıf Temsilcilerinin katılımı ile Spor Kolu Genel Kurulu toplantısı yaparak Spor Kolu Yönetim Kurulu oluşturulmaktadır.

Spor Kolu Yönetim Kurulu yıl boyunca sürdürülecek spor faaliyetlerini planlar, okul takımlarının yarışmalara katılımı ve düzenlenecek okul içi yarışmalar ile ilgili kararlar alır ve uygular.

Törenler;

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü başta Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı organizasyonu olmak üzere yıl boyunca yapılan törenlere ve Kutlama Anma Komitesi faaliyetlerine destek verir.

Darüşşafaka Spor ve Sanat Şenliği (DAÇKAFEST)

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü eğitim-öğretim yılının sonunda yapılan Darüşşafaka Spor ve Sanat Şenliğinde sportif faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine destek verir.