DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olarak Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki varlık nedenimiz; Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmak ve öğrencilerin fiziksel etkinlikler, yani hareketler yolu ile gelişim ve eğilimlerini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır. Beden eğitimi ve sporu yetişmekte olan yeni nesillerin temel kaynağı olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran bir etkinlik planı olarak kabul ediyor yaşadığımız yüzyılda her geçen gün biraz daha önem kazanan “yaşam boyu spor” ve “aktif beden, aktif beyin” ilkelerinden hareket ederek sağlıklı yaşamın değişmez bir parçası olan sporu ve spor yapma alışkanlığını benimsetiyoruz.