DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


FEN BİLİMLERİ

GENEL AMAÇ
Darüşşafaka Eğitim Kurumlan Fen Bilimleri Bölümü’nün genel amacı, tüm öğrencileri analitik düşünebilen, çevresindeki olayları gözlemleyip doğru bilgilere ulaşabilen, bilimsel projeler üretebilen, bilimsel makaleleri ve teknolojik gelişmeleri takip eden, yorumlayabilen, evrensel bir bakış açısına sahip bireyler olarak yetiştirmektir.

DERSLER
Fizik dersi: 9,10,11,12. sınıflar
Kimya dersi : 9,10,11,12. sınıflar
Biyoloji dersi : 9,10,11,12. Sınıflar
Sağlık Bilgisi dersi: 9. sınıflar
9 ve 10. Sınıflarda fizik, kimya ve biyoloji derslerinin öğrenim dili İngilizce’dir.
Deneysel çalışmalarla desteklenmesi amacıyla derslerin, haftada en az bir saati laboratuvarda işlenmektedir.Lisede iki fizik,bir kimya,bir biyoloji ve bir genetik laboratuarı bulunmaktadır.Laboratuvarlarımızın tamamında akıllı tahta mevcuttur.Deneylerin hazırlanmasından ve ders öğretmeni ile birlikte yürütülmesinden sorumlu bir laboratuar öğretmeni bulunmaktadır.Tüm seviyelerde fen derslerinin bazıları TGGM ve Samsung tablet sınıfında yapılmaktadır.

ÖZEL AMAÇ
Fen Bilimleri Bölümü’nün özel amaçları, öğrencilerin fen ve teknoloji konularına karşı ilgililerinin artması, güncel bilimsel gelişmeleri takip etmeleri ve pozitif bilime uygun, sorgulayıcı ve araştırmacı bireyler olarak yetişmeleridir. Fen Bilimleri dersleri kapsamında öğrenciler, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak deney yapabilirler ve sorgulama becerisi geliştirirler. Fen Bilimlerine ilişkin terimleri kavrar ve doğru şekilde kullanma becerisi kazanırlar. Ayrıca konular içinde doğal çevrenin önemi ve korunması hakkında farkındalıkları gelişir. Derslere ait kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilerek İşlenir ve kalıcı öğrenme amaçlanır.

YÖNTEM
Fen grubu dersleri “aktif öğrenme ” ilkesine göre işlenmektedir. Yöntem, öğrenciye sadece bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda öğrencinin işbirliği yapma, tartışma yeteneklerini ve sosyal ilişkilerini de geliştirmeye dayalıdır. Soru cevap, proje, laboratuvar, sınıf içi deneysel gösteri, gezi – gözlem, anlatım, problem çözme, drama (canlandırma), bölüm öğretmenlerimiz tarafından, fen eğitiminde kullanılan yöntemlerdir.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ
Tüm öğrencilerin verilen günlük/hafta sonu ödevlerini zamanında ve özenli olarak yapması en temel sorumluluğudur. Hafta içi ve hafta sonu için verilen tüm ödevler, ödev takip çizelgesi ile takip edilir.
Tüm öğrencilerin okul içi ve okul dışı uygulanan deneme sınav sonuçları ve ders başarı sınav sonuçları analiz edilir. Her öğrencinin uygulanan sınavlar sonucunda gelişimi istatistiksel olarak takip edilir ve kayıt altına alınır, öğrenci durumlarının görüşülmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik toplantılar düzenlenir.Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik geri besleme çalışmaları yapılır.

KAYNAKLAR
Lise Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinde, İngilizce yayınlar, MEB Ders Kitabı, soru bankaları, konu bazında yaprak testler, öğretmen notları ve tüm seviyelerde eğitim teknolojileri kaynak olarak kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Lisede, fizik, kimya, biyoloji ve sağlık bilgisi derslerinde, her seviye için dönemde iki yazılı, 2 performans görevi ve yılda 1 proje ödevi notu ile değerlendirme yapılır.Her dönemin sonunda fen derslerinden başarısız ve isteyen başarılı öğrenciler için ortak sınav uygulanır.Sınıf geçmede kurum iç yönetmeliğindeki puan barajları esastır.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
Amerika da düzenlenen FRC Robot Turnuvasına katılım sağlanmaktadır.

FRC Kickoff’a ev sahipliği yapılmaktadır.

FRC Offseason’akatılım sağlanmaktadır.
3D Yazıcı Atölyesi ve Yarışmasına ev sahipliği yapılmaktadır

TÜBİTAK vb. resmi ve özel kurumların düzenlemiş oldukları fen proje yarışmalarına katılım sağlanmaktadır.

Aktif deney yarışmalarına katılım sağlanmaktadır.

İNTEL ile STEM temelli çalışmalar ve projeler gerçekleştirilmektedir.

Türkiye İnovasyon Haftası etkinlik ve yarışmalarına katılım sağlanmaktadır.

Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu,Eğitimde Teknoloji Platformu,ERG Eğitimde iyi örnekler konferansı gibi platformlarda öğretmen ve öğrenci sunumları gerçekleştirilmektedir.