DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Lise Matematik

GENEL AMAÇ
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Matematik Bölümü’nün genel amacı,matematik dilini kullanabilen; akıl yürütme, ilişkilendirme, sınıflandırma, modelleme, genelleme ve sonuç çıkarma gibi matematiksel becerilere sahip; matematiksel bilgiyi başka bir alana transfer edebilen ve yaşamla ilişkilendiren; matematiğin doğasındaki estetiği sezen; bireysel bir çalışma heyecanı ve disiplini olan bireyle yetiştirmektir.

DERSLER
Ortaokul matematik dersi, lisede matematik ve geometri  dersleri Matematik Bölümü’ne bağlı olan derslerdir. Ortaokul matematik dersinin dili Türkçe; lise matematik ve geometri derslerinin öğrenim dili İngilizce’dir.

ÖZEL AMAÇ
Öğrencilerimizin matematik bilgisini çeşitli temsil biçimlerine dönüştürerek ve yaşamla ilişkilendirerek uygulamaları beklenmektedir. Diğer bir amaç da öğrencilerimizin birbirine destek olmaları matematik öğrenmeyi neşeli bir süreç haline getirmeleri için gerekli ortamı  yaratmaktadır.

YÖNTEM
Öğrencilerimizin matematik öğrenmekten keyif almaları için, etkinliklerde, ders içeriğinin zenginleştirilmesi için teknolojinin yerinde ve doğru kullanımına önem verilir. İşlenen konuların matematik tarihindeki yerine ve ilgili matematik-çinin yaşam öyküsüne yer verilir. İçerikle uyumlu olacak şekilde planlanan disiplinler arası çalışmalar ile öğrencilere matematiğin gerçek yaşamdaki uygulamaları keşfettirilir.
Sınıftaki etkinlikler dışında öğrencilerimize matematiğin ancak belli bir disiplin içinde, bireysel çalışma İle öğrenilebileceği bilinci kazandırılır.

matematikÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ
Her hafta bir önceki haftanın kazanımlarını ölçmeye yönelik küçük sınavlar uygulanır. Her dersin ardından mutlaka ödev verilir. Küçük sınavlar ve ödev olarak verilen çalışma kağıtları ders öğretmeni tarafından kontrol edilerek öğrencilere geri bildirim verilir. Böylelikle öğrencilerin haftalık akademik gelişimi takip edilir. Gerekli görüldüğünde ek çalışmalar planlanır. Matematik kazanımlarına yönelik etkinliklerde ve öğrenme süreci içerisinde öğrencinin davranışsal gelişimi de gözlemlenir.

KAYNAKLAR
Matematik Bölümü, ortaokul ve lise matematik dersleri ve lise geometri derslerinde MEB ders kitaplarının yanı sıra lisede kaynak kitap olarak College Algebra and Trigonometry – (Ratti, McVVaters) ile bölüm öğretmenlerinin çeşitli yerli ve yabancı kaynaklardan yararlanarak hazırladığı ders notları, etkinlikler ve çalışma kâğıtları kullanılmaktadır.

Matematik manipülatifleri; akıllı tahta aracılığı ile uygulanan etkinliklerde Cabri II Plus, Geometry Sketchpad, Geogebra gibi matematik programlan kullanılmaktadır.
DEĞERLENDİRME
Matematik ve geometri derslerinde, haftalık ders saatlerine göre her dönem iki veya üç yazılı ve en az iki sözlü notu verilir. Yazılı sınavlar her seviyede ortak yapılmakta ve öğretmenlerce ortak okunmaktadır. Her sınav, sene başından ortak işlenen son konuya kadar tüm kazanımları kapsar. Sözlü değerlendirmeler, ortaokul ve lise için farklı hazırlanan ve sene başında öğrenciler ile paylaşılan sözlü değerlendirme rubriklerine göre, öğrencilerin ders içi performansları, ödev performansları, küçük sınavlardaki başarıları sınıf içi etkinlik, ödev, performans görevleri dikkate alınarak, yapılır.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışması
Bölümümüz, 1882’de Darüşşafaka Lisesi’nden birincilikle mezun olan ünlü matematikçi ve bilim tarihçimiz Salih Zeki adına her yıl İstanbul lise öğrencileri arasında Salih Zeki Matematik Araştırma Projeleri Yarışmasını düzenlemektedir.

Dünya Pi Günü
Bölümümüz, öğrencilerimizin matematiğin farklı disiplinler ile ilişkisini keşfetmesine, temel matematik tarihi bilgileri edinmesine, matematiğe ilişkin farklı bakış açıları geliştirmesine imkân yaratmak amacıyla her yıl 14 Mart’ta çeşitli etkinliklerle Dünya Pi Günü’nü kutlamaktadır.
Ayrıca öğrencilerimiz ulusal ve uluslar arası matematik yarışmalarında okulumuzu temsil etmektedir.

ULUSAL YARIŞMALAR
“Bu Benim Eserim” Proje Yarışması
TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyat Yarışması
TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması
Uluslararası Yarışmalar: American Mathematics Competition AMC-8, AMC-10 Math League