DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ

GENEL AMAÇ

Lisemizde yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacı öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmak, kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ve ilgi alanları dikkate alınarak, gelecekte evrensel değerlere sahip, güçlü, başarılı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

 İLKELER

 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, eğitim kurumlarının eğitim-öğretim etkinlikleri bütünlüğü içinde yer alır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
 • Her öğrenci eğitim sürecinde kendisine sunulan seçenekler arasında seçme özgürlüğüne
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde insana saygı esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin bireysel boyutunda gizlilik esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri öğrenci, uzman, veli, öğretmen ve yönetici gibi ilgililerin iş birliği ile yürütülür.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinde bireysel farklılıklara saygı esastır.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde hem bireye hem de topluma karşı sorumluluk söz konusudur.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde bilimsellik esastır.

YÖNTEM
Bireysel ve grup psikolojik danışmanlık hizmetleri ile kullanılan test, anket  ve envanterler etik kurallar ve ilkeler çerçevesinde uygulanır. Test, anket ve envanter sonuçları ilgili öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilere sunulur, değerlendirilmesi yapılır. Eğitim öğretim yılı başında öğrencilerle önleyici ve gelişimsel görüşmenin yanı sıra kişisel, sosyal hedefler ve mesleki hedefler de oluşturulur. Öğrencilerin bu hedeflere ulaşabilmesi için yıl, içinde akademik başarı ve psiko-sosyal gelişim takibi yapılarak öğrenciler desteklenir.

KAYNAKLAR
Alanda yazılı sözlü yayın takibi, psikiyatr desteği, mesleki eğitimler ve alandaki diğer profesyonellerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılır.

DEĞERLENDİRME
Okulumuzda ihtiyaca yönelik test,  anket, envanter  ve  ölçekler uygulanır, değerlendirilir ve sonuçları raporlanarak öğrenci, veli ve yöneticilerle paylaşılır.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

 • Sınıf Rehber Öğretmenliği görevi olan öğretmenlere MEB Rehberlik ve Psikolojik Hizmetler Yönetmeliği doğrultusunda rehberlik edilir ve destek sağlanır. Tüm sınıf seviyelerinde, öğrencilerin, akademik, psiko-sosyal ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan çalışmalar, rehberlik derslerinde uygulanacak şekilde düzenlenir.
 • Öğrencileri tanımak ve bilgi almak amacıyla sene başında öğrenci ve ailelerle bireysel görüşmeler yapılır.
 • Öğrencinin eğitim öğretim yılı içindeki psikolojik, akademik ve sosyal durumu takip edilerek, koruyucu rehberlik anlayışıyla gerekli önlemler alınır, gerekirse uzman yönlendirmesi yapılır.
 • Bireysel psikolojik danışmanlık ve öğrenci, öğretmen, belletmen öğretmen grup çalışmaları yapılır.
 • Veli grup çalışmaları ve veli konferansları düzenlenir.
 • Evrensel değerlere sahip bireyle yetiştirebilmek amacıyla “Değerler Programı” yürütülür.
 • Öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve diğer çalışanları ihtiyaç duyulan konularda bilgilendirmek amacıyla belirli aralıklarla e-bültenler, yazılı bültenler çıkartılır ve seminerler düzenlenir.
 • Üniversite danışmanlığı hizmeti verilir.
 • Öğrencilerinin üniversite sınavına yönelik hazırlıklarını planlamak ve takiplerini sağlamak amacıyla uygulanan danışman öğretmenlik sisteminin planlanması ve yürütülmesi sağlanır.
 • Öğrencilerin farklı meslek alanlarını tanımaları, bilgi edinmeleri ve kendilerine uygun meslekleri seçebilmeleri için yapılan Kariyer Günü etkinliğinde farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ve farklı mesleklerden konusunda uzman meslek elemanları davet edilerek öğrencilerle buluşturulur.
 • Mesleki rehberlik amacıyla üniversite gezileri düzenlenir. Öğrencilerin farklı üniversiteler hakkında bilgi almaları, üniversite yaşamını deneyimlemeleri sağlanır.
 • Okul Öğrenci Meclisi çalışmaları yürütülür.
 • Alandaki yenilikleri takip etmek ve okulumuzda yapılan çalışmaları paylaşmak amacıyla çeşitli sempozyum, konferans ve seminerlere katılınır, sözlü ve yazılı bildiriler sunulur.
 • Her yıl düzenlenen  Darüşşafaka Sınavı ve Tanıtım Toplantılarında görev alınır.