DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Sosyal Bilimler


GENEL AMAÇ

Darüşşafaka Eğitim Kurumlan Sosyal Bilimler Bölümü’nün temel varlık sebebi 9. sınıftan 12. sınıfa kadar Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı çağdaş, laik, demokrat, ulusal ve evrensel değerleri bilip koruyan, geleceği düşünen, araştıran, etkin, üretken, hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan bireyler yetiştirmektir.

DERSLER

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında 9. ve 10. sınıflarda Tarih, 11. sınıfta TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Kültür Tarihi dersleri, 12. sınıflarda Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersi ile 9.,10.,11. ve 12. sınıflarda Coğrafya dersi, 11.sınıflarda Felsefe, Psikoloji dersleri,12. Sınıflarda Felsefe grubu dersleri (Felsefe, Psikoloji, Mantık), tüm seviyelerde Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yapılır.

ÖZEL AMAÇ

Bölümümüzün özel amacı, öğrencilerimizi sosyal bilimlerin kişilik oluşturmadaki önemini kavrayan ve bu bilinçle geleceğine yön verebilmeyi düşünen, beşeri, ekonomik, tarihsel, kültürel, felsefi açıdan donanımlı, dünya meselelerine kafa yoran, bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bilimsel veriler oluşturabilen ve bilgiye ulaşabilen, öğrendiklerini yeni durumlara transfer edebilen, bilgi ve deneyimlere açık bireyler olarak yetiştirmektir.

 YÖNTEM

Bölümümüz dersleri yapılandırıcı yaklaşım ve öğrenci merkezli eğitim çerçevesinde anlatım, soru cevap, drama, sunumlar, oyunlar, çalışma kâğıtları, yardımcı kitaplar ve etkinliklerle işlenir. Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında araştırmaya dayalı, kanıt temelli eğitim verilerek öğrencilerin bilgiye ulaşmaları hedeflenir ve bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin bilgiyi anlama, kullanma becerileri geliştirilerek, ölçümlenir.

Sosyal bilimler derslerinin içeriğinde yer alan uygulama çalışmaları ile öğrencilerin süreç ve sonuç değerlendirmeleri yapılır. Dersler içinde öğrencilerin birlikte ve iş bölümü içerisinde gerçekleştirecekleri uygulama çalışmalarına da sık sık yer verilir, böylece öğrenciler arasında sorumluluk alma, bir gruba ait olma becerisi de geliştirilir. Ayrıca yazılı, görsel ve işitsel malzemelerle derslere olan ilgi uyanık tutularak çok boyutlu öğrenme gerçekleştirilir.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda öğrencilere haftalık ya da günlük ödevler verilir. Genel olarak yazılı ve uygulamalı ödevler verilir. Uygulamalı ödevlerin bir kısmı öğrencilerin grup olarak çalışmasına olanak verecek şekilde tasarlanır.

Ödev kontrolleri titizlikle yapılarak öğrencinin bilgi eksiklikleri giderilerek bir sonraki sürece hazırlanır. Etkinlik ağırlıklı uygulamalar yapılır.

KAYNAKLAR

MEB ders ve çalışma kitapları yanında, yardımcı ders ve test kitapları ile dönem okuma kitapları, derslerin içeriğine göre seçilen aylık yayınlar, çeşitli haritalar, atlaslar, dergiler, makaleler, film ve videolar ihtiyaç doğrultusunda kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Ödevler ve performans görevleri verilerek öğrencilerimize süreç değerlendirilmesi yapılır. Sonuç değerlendirmesinde ise iki yazılı sınav yapılır ve her ders için en az bir performans görevi verilir. Performans değerlendirmesi, hazırlanan değerlendirme ölçekleri ile günlük ya da haftalık verilen ödevlerin niteliği, öğrencinin derse katılımı vb. göz önünde bulundurularak yapılır. Değerlendirme bir bütün olarak kabul edilir ve öğrencinin durumunun, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli yöntemler ile ölçülmesi sağlanır.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları olarak sosyal ve bilimsel yaşamda öğrencilerin aktif görev alması ve bilgi becerisini geliştirmesi için il içi, ulusal ve uluslar arası aktivitelere, çalıştaylara, sempozyumlara, yarışmalara öğrenci ve öğretmen olarak katılım sağlanır. Bu doğrultuda TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışmaları, Felsefe günü çerçevesinde yapılan etkinlikler, kulüp etkinlikleri bağlamında il içi geziler ve farklı okulların düzenlediği etkinlikler gibi birçok çalışmaya aktif olarak katılım gerçekleştirilir.