DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Lisede Sanat

GENEL AMAÇ
Sanat Bölümünün genel amacı, öğrencilerin temel sanat eğitimi alarak estetik duygularını geliştirmek, becerileri doğrultusunda sanatsal gelişimlerine rehberlik etmek ve katkıda bulunmaktır. Darüşşafaka Eğitim Kurumlan Sanat Bölümü, öğrencilerinin sanatın her dalında başarı ile anılmasını ve yeteneği olduğu alanda profesyonel ya da amatör başarılara imza atmasını amaçlar.

DERSLER
Müzik Eğitimi-Enstrüman Eğitimi (9-12), Resim (9-12)

ÖZEL AMAÇ
Sanat Bölümünde derslerin içeriği uygulamaya dayanmaktadır. Temel beceri ve bilgiler kazandırıldıktan sonra öğrencilerimizin sahip oldukları yetenekleri doğrultusunda başarı göstermeleri sağlanır.

Öğrencilerimizin en az bir enstrüman çalması, Görsel Sanatlar branşlarından birisine ilgi duymasının sağlanması, Tiyatro Kulübü aracılığı ile sahne sanatları ile ilgilenmesi, sanatı ve sanatçıyı anlayan, sanat olaylarına karşı duyarlı bireyler yetiştirmek bölümümüzün özel amaçlarıdır.

sanatt

YÖNTEM
Sanat Bölümü derslerinde öğrencilerimiz, bireysel sanat çalışmalarını, grup çalışmasına çevirebilecekleri ortamların yaratıldığı sınıflardır. Bireysel resim, heykel, yağlı boya, ebru, seramik çalışmaları, sergiler, bando, orkestra, pop orkestra, ritm-perküsyon grupları ve enstrüman çalışmaları, bu ortam ve becerilerin kazandırıldığı alanlardır.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ
Derslerimiz temeli uygulamaya dayandığı için, tüm seviyelerde uygulamalı ödevler öne çıkmaktadır. Öğrenciler seviyelerine uygun rubrikler ve kontrol çizelgeleriyle süreç takibi yapılmaktadır.

KAYNAKLAR
MEB yayınları öğretmen kılavuz kitaplarının yanında farklı yayınevlerine ait metodlar, kitap ve albümler, internet, farklı müzik aletleri, görsel-plastlk sanatlar malzemeleri kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Bölümümüzde süreç değerlendirme ön plandadır. Rubrik ve kontrol çizelgeleriyle her dönem üç defa notla değerlendirme yapılır. Ancak süreçte öne çıkardığımız öğrencilerin yeteneğinden daha çok, öğrencinin başarma isteği ve çalışmasıdır.