DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Görsel Sanatlar

GENEL AMAÇ

Görsel Sanatlar lise zümresinin genel amacı, öğrencilerin temel sanat eğitimi alarak estetik duygularını geliştirmek, becerileri doğrultusunda sanatsal gelişimlerine rehberlik etmek ve katkıda bulunmaktır. Öğrencilerimiz bir sanat yapıtını gerçekleştirirken bunun keyfine varırken kendi becerilerinin ve duygularının farkına vararak kendini ifade edebilir.

Resim yapmanın teknik çeşitliliğini ve kolaylıklarını keşfederken, sanat kültürü ile yoğrularak katı kurallara bağlı kalmadan keyif almayı öğrenir. Plastik Sanat Dallarından yeteneği olduğu alanda profesyonel ya da amatör başarılara imza atmasını amaçlar. Ders içi ve ders sonrası yaptıkları çalışmalarıyla ön plana çıkan öğrencilere kişisel sergiler açarak onlara sanat dünyasında yeni pencereler açmaktayız.

Derslerimizdeki kazanımlar gelecekte bu gençlere hangi branş olursa olsun icra ettikleri işte farklı bir pencereden bakmalarını ve daha yaratıcı işlere imza atmalarını sağlamaktadır. Entelektüel düzeyleriyle sosyal alanda daha yetkin ve etkileyici rollerde bulunabilecekleri gibi sanata olan sevgileri onları gerçek bir sanatsever yapıp, bu alandaki aktivitelere gönülden katılımlarını sağlamaktadır.

Temel beceri ve bilgiler kazandırıldıktan sonra öğrencilerimizin sahip oldukları yetenekleri doğrultusunda başarı göstermeleri sağlanır. Bu aşamada zaman zaman Darüşşafaka Cemiyeti proje ortakları ve bölüm projeleri ile öğrencilerin bu başarıyı pekiştirerek keyifle ortaya çıkartmaları sağlanır.

Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar branşlarından birisine ilgi duymasının sağlanması sanatı ve sanatçıyı anlayan, sanat olaylarına karşı duyarlı bireyler yetiştirmek bölümümüzün özel amaçlarıdır. Bu amaç doğrultusunda “Liseliler Sanatçılarla Buluşuyor” etkinliği ile öğrencilerimiz alanında uzman sanatçılarla bir araya getirilerek uygulama yapma imkanı bulmaktadır.

Zümremize bağlı olarak gerçekleştirilen lise 9.,10. Ve 11. Sınıf öğrencilerinin katıldığı Sinema-Fotoğraf kulübü bulunmaktadır. Öğrencilerimiz kulübümüzde temel sinema – fotoğraf sanatının inceliklerini öğrendikten sonra fotoğraf ve kısa film çekimleri üzerine uygulama yapma imkanı bulmaktadır.2006 yılında başlattığımız “devlet okulundaki öğrencilere fotoğraf eğitimi” projesini devam ettirmektedir. Bunun yanında okulun tüm tören ve etkinliklerinde çekimler yaparak arşive destek olmaktadır.