DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Matematik

matematik

GENEL AMAÇ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Matematik Bölümünün genel amacı; matematik dilini kullanabilen, akıl yürütme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme, sonuç çıkarma ve sentezleme gibi matematiksel becerilere sahip olan, matematiksel bilgiyi başka bir alana transfer edebilen ve yaşamla ilişkilendiren, bireysel çalışma alışkanlığı ve iç disiplini olan bireyler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz

Matematik dersini soru-cevap yığını olmaktan çıkarmayı, öğrenmeyi öğreten yöntemler kullanarak her zorlu şart ve problemle kendi kendine baş edebilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Öğretim Uygulamalarımız

Okulumuzda matematik programını, öğrenci merkezli yaklaşımla ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak hazırlıyoruz.

Derslerimizi planlarken hayatın içinden örnekler sunup soyut olanın aslında somut olduğunu ifade ediyoruz.

Sınıf içerisinde dersleri somutlaştırmak için çeşitli ders materyallerinden ve hedeflere uygun olacak şekilde teknolojiden faydalanıyoruz.

Matematik derslerinde konular öğrencinin keşfetmesini sağlayacak şekilde işlenirken öğretmenlerimizin sürekli anlatan değil, rehber ve yönlendirici konumda olmasına önem veriyoruz.

Ders Dışı Etkinliklerimiz

Dünya Matematik Günü Etkinlikleri

Dünya Pi Günü Etkinlikleri

Urfodu Etkinlikleri

Sosyal Etkinliklerimiz ve Kulüplerimiz

Origami Kulübü (5 ve 6. Sınıflar için)

Akıl Oyunları Kulübü (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar için)

Matematiksel Origami Kulübü (7 ve 8. Sınıflar için)