DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Ortaokul Sosyal Bilimler

GENEL AMAÇ
Darüşşafaka Eğitim Kurumları Sosyal Bilimler Bölümünün temel varlık sebebi 5. sınıftan 8. sınıfa kadar:
• Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı,
• Türk Tarihini ve kültürünü kavramış,
• Çağdaş,
• Laik,
• Demokratik değerlerle donanmış,
• Ulusal ve evrensel değerleri bilip koruyan,
• Toplumsal sorunlara duyarlı,
• Sorumluluk sahibi,
• Araştırarak öğrenen ve sorgulayan,
• Ön yargılardan uzak,
• Sosyal katılım becerileri gelişmiş,
• Etkin ve üretken,
• Bilgiyi yorumlayabilen,
• Hak ve sorumluluklarını bilen ve kullanan,
• İnsan haklarına saygılı
bireyler yetiştirmektir.

DERSLER
Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında 5, 6, ve 7. sınıflarda sosyal bilgiler, 8. Sınıfta T.C. İnkılap Tarihi ve tüm seviyelerde din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yapılır.

ÖZEL AMAÇ
Öğrencilerimizin:
• Sosyal bilimlerin kişilik oluşturmadaki önemini kavrayan ve bu bilinçle geleceğine yön verebilmeyi düşünen,
• Tarihsel ve kültürel açıdan donanımlı,
• Dünya meselelerine kafa yoran,
• Bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bilimsel veriler oluşturabilen ve bilgiye ulaşabilen,
• Öğrendiklerini yeni durumlara transfer edebilen,
• Bilgi ve deneyimlere açık,
• Bilgiyi transfer ederek problem çözme becerilerini geliştirebilen,
• Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanan,
• Analiz ve yorum yapabilen

bireyler olarak yetişmesini sağlamaktır.

YÖNTEM
Bölümümüz dersleri yapılandırıcı yaklaşım ve öğrenci merkezli eğitim çerçevesinde anlatım, soru cevap, drama, sunumlar, oyunlar, çalışma kâğıtları, yardımcı kitaplar ve etkinliklerle işlenir. Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında araştırmaya dayalı, kanıt temelli eğitim verilerek öğrencilerin bilgiye ulaşmaları hedeflenir ve bu yöntemle aynı zamanda öğrencilerin bilgiyi anlama, kullanma becerileri geliştirilerek, ölçülür.
Ayrıca sosyal bilgiler derslerimiz öğretici projelerle desteklenir. Projeler ve etkinlikler öğretmenlerimizin ders planlarında da etkin olarak kullandıkları bir yöntemdir.
Sosyal bilimler derslerinin içeriğinde yer alan uygulama çalışmaları ile öğrencilerin süreç ve sonuç değerlendirmeleri yapılır. Dersler içinde öğrencilerin birlikte ve iş bölümü içerisinde gerçekleştirecekleri uygulama çalışmalarına da sık sık yer verilir, böylece öğrenciler arasında sorumluluk alma, bir gruba ait olma becerisi de geliştirilir. Ayrıca yazılı, görsel ve işitsel malzemelerle derslere olan ilgi canlı tutularak çok boyutlu öğrenme gerçekleştirilir.
ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ
Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrencilere haftalık ya da günlük ödevler verilir. Genel olarak yazılı ve uygulamalı ödevler verilir. Uygulamalı ödevlerin bir kısmı öğrencilerin grup olarak çalışmasına olanak verecek şekilde tasarlanır.
Ödev kontrolleri titizlikle yapılarak öğrencinin bilgi eksiklikleri giderilerek bir sonraki sürece hazırlanır. Etkinlik ağırlıklı uygulamalar yapılır.

KAYNAKLAR
Öğrencilerimizin akademik gelişimini desteklemek üzere MEB ders ve çalışma kitapları yanında:
• Yardımcı ders kitapları
• Dönem okuma kitapları
• Akıllı tahta kullanımı
• Harita, atlas, küre vb. eğitim materyalleri
• Konu içeriği ile örtüşen çeşitli yayınlar, film ve videolar
• Belgeseller
• Öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan ders sunumları
• İnternet aracılığı ile yapılan sanal müze gezileri
ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Ödevler ve performans görevleri verilerek öğrencilerimize süreç değerlendirilmesi yapılır. Sonuç değerlendirmesinde ise iki yazılı sınav yapılır ve her ders için en az bir performans görevi verilir. Performans değerlendirmesi, hazırlanan değerlendirme ölçekleri ile günlük ya da haftalık verilen ödevlerin niteliği, öğrencinin derse katılımı vb. göz önünde bulundurularak yapılır. Değerlendirme bir bütün olarak kabul edilir ve öğrencinin durumunun, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli yöntemler ile ölçülmesi sağlanır.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
Darüşşafaka Eğitim Kurumları olarak sosyal ve bilimsel yaşamda öğrencilerin aktif görev alması ve bilgi becerisini geliştirmesi için il içi, ulusal ve uluslararası aktivitelere, çalıştaylara, sempozyumlara, yarışmalara öğrenci ve öğretmen olarak katılım sağlanır. Bu doğrultuda il içi ve il dışı geziler ve farklı okulların düzenlediği etkinlikler gibi birçok çalışmaya aktif olarak katılım gerçekleştirilir.