DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Projeler Birimi

GENEL AMAÇ
Kamu, ulusal ve uluslararası düzeydeki sivil toplum örgütleri ve çeşitli kuruluşların işbirliklerini Darüşşafaka’nın eğitimde fırsat eşitliği ortak paydasında birleştirerek Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na ve topluma yararlı, özgün, nitelikli projeleri geliştirmek ve uygulamaktır. Bu amacı gerçekleştirirken kurum içi farklı akademik bölüm/birimlerle ve destek birimleriyle işbirlikleri yapılır.

ÖZEL AMAÇ
İşbirlikçi ve disiplinler arası bir anlayışla geliştirilen projelerle; eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılması, yaratıcılığın- inovasyonun geliştirilmesi, öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Projeler ile öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını güçlendirilerek ilgi alanlarını keşfetmelerinin sağlanması, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine destek olunması, toplumsal olaylara karşı farkındalık kazanmalarının sağlanması, farklı platformlarda kendilerini ifade etmelerine olanak sağlanarak özgüvenlerinin geliştirilmesine destek olunması hedeflenmektedir.

YÖNTEM
Okul kapsamında yapılan tüm projeler özgür düşünceyi oluşturma anlayışıyla sistemli ve detaylı biçimde yürütülür. Proje fikri okulun kendi ihtiyaçlarından hareketle oluşturulabildiği gibi farklı kurumsal işbirlikleri ile gelen tekliflerin uzun ve kısa vadede okul ihtiyaçlarına uygunluğuna bakılarak da düzenlenebilmektedir. Projenin amacı ve kapsamı belirlenir; proje konusu ve sorusu hakkında kaynak taraması yapılır; projede kullanılacak yöntemler belirlenir; projede yapılacak etkinliklere göre takvim oluşturulur. Seçilen yönteme uygun veri toplanması sağlanır. Elde edilen veriler ışığında değerlendirmeler yapılır ve sonuçlar yazılı olarak paylaşılır. Karşılaşılan sorun ve risklere yönelik düzeltici eylemler planlanır ve uygulanır. Öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının üst düzeyde olması amacıyla projelere katılım gönüllülük esasıyla gerçekleştirilir. Proje kriterlerine göre rehberlik servisi ve okul yönetimine danışılarak öğrencinin projeye kabulü sağlanır. Proje başlamadan önce seçilen öğrencilerle proje bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilir. Toplantılarda öğrencilere projenin amacı, kapsamı, süresi ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgi verilir. Öğrencilerin görüşleri tekrar alınır ve görev alacak öğrencilerin nihai listesi oluşturularak çalışmalara başlanır. Proje süresince projelere katılan öğrencilerin takibi Projeler Birimi tarafından yapılır ve okul yönetimi bilgilendirilir.

KAYNAKLAR
Yürütülen projelerin içeriğine bağlı olarak çeşitli kitaplar, bilimsel makaleler, yayınlar ve kaynaklara erişim sağlanır ve yararlanılır. Projenin yapısına uygun olarak laboratuvar kullanılır, teknolojik araçlardan yararlanılır; alan uzmanları, öğretim üyeleri, kurum ve kuruluşlardan destek alınır.

DEĞERLENDİRME
Yürütülen projelerin takibi ve değerlendirilmesi yapılır ve raporlanır. Hazırlanan ara ve nihai raporlar ile projelerin gelişim hakkında okul yönetimi bilgilendirilir.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına, çeşitli kurumlarla işbirlikleri içerisinde TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programlarına, okulun ihtiyaçları doğrultusunda açılan hibe programlarına  (Istanbul Kalkınma Ajansı vb.) başvuruların yapılması, kabul edilen projelerin yürütülmesi ve raporlanması; Cemiyetimiz ile P&G işbirliğinde yürütülen Hayalden Gerçeğe projesinin (dört alt projesi mevcuttur) yürütülmesi ve raporlanması; Araştırmacı Çocuk Merkezi işbirliğinde Araştırma Çocuk Programı; Uluslararası öğrenci değişim programları; Microsoft ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ile bünyelerindeki projeler bazında işbirlikleri; Young Guru Academy (YGA) ile çeşitli işbirlikleri ve Liderlik kampları; çeşitli ulusal ve uluslararası  sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla işbirliğinde projelerin geliştirilmesi, yürütülmesi ve raporlanması Projeler Birimi bünyesinde gerçekleştirilir.