DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Rehberlik Servisi

ORTAOKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ

rehberlik

GENEL AMAÇ
Amacımız; önleyici, koruyucu ve gelişimsel bakış açısıyla, öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ve ilgi alanları dikkate alınarak, evrensel değerler ile yetişmelerine yardımcı olmak, akademik performanslarını üst düzeye çekmelerini desteklemektir. Birimimizde öğrencilerimizin 5. sınıftan 8. sınıfa kadar eğitim ve yaşam ortamında problem çözme ve iletişim becerileri geliştirmeleri amaçlanarak, çalışmalar diğer bölümler ile iş birliği içerisinde yapılandırılmaktadır.

 

ÖZEL AMAÇ
Gerçekleştirilen çalışmalar; öğrencilerin sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimlerini desteklemek, bireysel farklılıklarını gözeterek çağdaş, kimlik sahibi bireyler olmalarını sağlamak amacıyla yürütülür. Yatılı okula uyum, sosyal beceri geliştirme, akademik başarı takibi, bireysel danışmanlık görüşmelerimizin başlıca konularıdır.

YÖNTEM
Danışmanlık süreçlerimizde ihtiyaç duyulan farklı terapötik yaklaşımlar etkili bir biçimde kullanılır. Psikolojik testler, etik kurallar içinde uygulanır ve sonuçlar yorumlanarak kayıt altına alınır, rapor halinde sunulur, gerekli çalışmalar planlanır.

Gerçekleştirilen grup danışmanlığı ve çalıştaylar, öğrencilerin ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak yapılandırılır. Öğrencilerimizin akademik ve ruhsal süreçleri yakından takip edilerek öğrenciden, revirden, idareden, öğretmenlerden, belletmenlerden, veliden, psikiyatrdan gelen bilgiler doğrultusunda gerekli görüşme, müdahale ve yönlendirmeler yapılır, tedbirler alınır, önerilerde ve öngörülerde bulunulur ve süreç takip edilerek kayıt altına alınır. Bu süreçte ekip içindeki bilgi akışı süreklidir.
Tüm sınıflar düzeyinde tatil süresince aile ve öğrencinin hayatında oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla kayıt yenileme görüşmeleri, ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla da önleyici destekleyici görüşmeler gerçekleştirilir.

 KAYNAKLAR
Okulumuzda ihtiyaca yönelik durum tespit anketleri geliştirilerek uygulanır, değerlendirilir ve sonuçları okul yönetimine sunulur.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
Sağlık Kurulu Görüşmeleri: Sınavı kazanarak okula yeni gelen öğrencileri daha yakından tanımak, farklı alanlardaki durum ve gelişimleri hakkında bilgi edinmek amacıyla, öğrenciler ve velileri ile bireysel olarak rehberlik amaçlı “Sağlık Kurulu Görüşmeleri” yapılır.

Oryantasyon Programı: Darüşşafaka Sınavını kazanarak, okula kayıt yaptıran öğrenciler, okul kültürüne ve yatılılık kavramına daha hızlı uyum gösterebilmeleri amacıyla eğitim-öğretim dönemi başlamadan bir hafta önce okula davet edilerek oryantasyon programına alınırlar.

Sınıf Abla Ağabey Projesi: 7.sınıflar düzeyinde gönüllü öğrenciler ile 5. sınıf öğrencilerine yönelik yürütülen ‘Danışman Abla-Ağabey Projesi’  kapsamında 5. sınıf öğrencileri ile kardeş olmanın ne demek olduğu, kardeşlerden beklenenler; 7.sınıf öğrencilerine ise abla-ağabey olmanın ne demek olduğu konusunda 3 haftalık bir eğitim programı uygulanmakta, program boyunca öğrencilerle değerlendirme toplantıları, çalışmalar yıl boyunca sürdürülmektedir.

Değerler Eğitimi: 5.sınıflar düzeyinde öğrencilerimizle “Darüşşafakalı Olma”  çalışmaları kapsamında; örnek birer abla-ağabey ve kardeş olma, etkili iletişim kurma, insanlara değer verme, topluma ve doğaya saygılı davranma, sorumluluk alma, özgüvenli olma, karar verip uygulamanın önemi ve vefa çalışılmakta, öğrencilerin bu değerleri içselleştirmesi ve Darüşşafakalılık özellikleri ile bağdaştırmaları hedeflenmektedir.  Ayrıca değerler eğitimi disiplinler arası çalışmalarla yürütülmektedir.

Akademik Çalışmalar: Eğitsel rehberlik kapsamında her sınıf düzeyinde öğrenciler ile verimli ders çalışma, sınav kaygısı, test çözme teknikleri, öğrenme stilleri, hedef belirleme, motivasyon ve bireysel çalışma programı hazırlama tekniklerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Öğrenciler eğitim yılının ilk haftası akademik hedeflerini belirlemekte ve bu hedefler birinci dönem sonu ve yıl sonu olmak üzere iki kez değerlendirilmektedir.

Her sınıf düzeyinde içerikleri ihtiyaçları doğrultusunda gelişen, verimli çalışma ve test çözme teknikleri çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sunumlar ve poster çalışmaları ile işlenmekte, ayrıca öğrencilerin sınav sonuçlarının bireysel olarak değerlendirmeleri esnasında bu konular yeniden görüşme içeriğine dâhil edilmektedir.

TEOG Çalışmaları: 7. sınıftan itibaren öğrencilere sınav sistemi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca 8. sınıflar düzeyinde tüm sınıflarda sınava yönelik çalışma, test çözme teknikleri, motivasyon çalışmaları, sınav kaygısı ile baş etme tekniklerine yönelik sınıf çalışmaları, bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Her yıl 8. sınıf velilerine yönelik TEOG bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmektedir.

Öğrenci Grup Çalışmaları: Öğrencileri grup içinde gözlemlemek, sosyal becerilerini desteklemek, grup olma ve grup kurallarını deneyimlerini yaşamalarını sağlamak amacıyla her yıl, her sınıf düzeyinde belirlenmiş konularda ilgili psikolojik danışmanlar tarafından grup çalışmaları yönetilmektedir.

  1. Sınıf seviyesinde: Sosyal Beceri Geliştirme
  2. Sınıf seviyesinde: Problem Çözme Becerisi
  3. Sınıf seviyesinde: Ergenlikte Benlik Gelişimi
  4. Sınıf seviyesinde: Sınav Kaygısı

Veli Grup Çalışmaları: Öğrencilerimizin her yönden tutarlı bilgi ve tutumla karşılaşmalarını sağlamak amacıyla velilerimizin kişisel gelişimlerini destekleyecek atölye ve veli grup çalışmaları gerçekleştirilir.

E-Bülten: Öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve diğer çalışanları çeşitli konulardaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmek amacıyla e-bültenler, yazılı bültenler çıkartılır ve seminerler düzenlenir.

Sempozyum katılımları: Tecrübe ve bilgileri meslektaşlarımızla paylaşmak, mesleki bir sorumluluktur. Bu nedenle her sene çeşitli konferans ve seminerlerde sözlü ve yazılı bildiri sunulur.