DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

AMAÇ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Bölümünün temel amacı; bireyin kendine ve başkalarına ait duyguları anlama ve yönetme yetkinliğini geliştirmek, ilgi, yetenek ve değerleri ile uyumlu hedefler belirlemesine, akademik performansını artırmasına ve korumasına destek olmak ve zorluklar karşısında problem çözme becerisini güçlendirmek amacıyla koruyucu ve destekleyici ruh sağlığı hizmeti vermektir. 1999 yılından beri psikiyatr desteği alınarak psikolojik yardım süreci genişletilmiştir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SERVİSİ UYGULAMALARI

5. Sınıftan 8. Sınıfa kadar bütüncül bir bakış açısı ile planlanan çalışmalar, öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, stresle baş etme, farkındalık geliştirme ve ders çalışma süreçlerini etkin bir şekilde yürüterek akademik süreci takip edebilme becerilerinin geliştirilmesi ve kazanılması hedeflenerek hazırlanır.

Ortaokul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi öğrenciler ile ilk temasını Darüşşafaka Ortaokulu Giriş Sınavı sonrasında kayda hak kazanan öğrencilerin yatılı okula uyum durumlarını değerlendirmek amacıyla Sağlık Kurulu Görüşmelerinde gerçekleştirir. Ardından yatılı okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla yürütülen Oryantasyon Haftasında aktif bir rol üstlenir. Bunun yanı sıra, tüm seviyelerde yapılan diğer çalışmalar;

Öğrencilerimize Yönelik;

 • Bireysel Görüşmeler (Önleyici-Destekleyici Görüşmeler, Yatılı Okula Uyum Sürecine Yönelik Görüşmeler, Duygusal, ve Sosyal Sorun Alanlarına Yönelik Yapılan Görüşmeler)
 • Psikiyatrik Takip
 • Grup Çalışmaları (İletişim, Problem Çözme, Çatışma Çözümü gibi Sosyal Becerileri Geliştirmeye Yönelik Yapılan Çalışmalar)
 • Akademik Destek Çalışmaları (Bireysel ve Gruba Yönelik Akademik Süreci Destekleyen Çalışmalar/Görüşmeler)
 • Beden Bütünlüğü, Ergenlik Dönemi Değişimleri ve Mahremiyete Yönelik Çalışmalar
 • Test ve Envanter Uygulamaları
 • Bültenler

Okul İklimine Yönelik;

 • Güvenli Okul İklimi Oluşturmak Amacıyla Akran Zorbalığı ile Mücadele, Teknoloji Kullanımı ve Zararlı Alışkanlıklardan Korunmaya Yönelik Çalışmalar
 • Sınıf Abla ve Ağabeyliği Projesi
 • Değerler Eğitimi
 • Ayın Sınıfı Uygulaması
 • Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Velilere Yönelik;

 • Öğrencilerin Sosyo-Duygusal Gelişimleri ve Akademik Süreçleri İle İlgili Yapılan Bilgilendirme Görüşmeleri
 • İhtiyaç Duyulan Konularda Yapılan Seminerler

Öğretmenlere Yönelik;

 • Öğrencilerin Duygusal, Sosyal ve Akademik Gelişimine Yönelik Bilgilendirme Çalışmaları ve Bireysel Görüşmeler
 • Seminer ve Eğitim