DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Görsel Sanatlar

GENEL AMAÇ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Görsel Sanatlar Bölümünün genel amacı; öğrencilerin estetik duygularını geliştirmek, sanat yapıtlarını analiz etmek için gerekli bilgileri kazandırmak, becerileri doğrultusunda sanatsal gelişimlerine rehberlik etmek ve katkıda bulunmaktır. Öğrenciler sulu boyadan kile çeşitli malzemeleri deneyimleyerek iki ve üç boyutlu çalışmalar üretme, sanat tarihinin farklı dönemlerinden sanatçıları ve onların eserlerini tanıma, teknik terim bilgisi kazanma, sanat meslekleri hakkında bilgi sahibi olarak sanatı gündelik hayatın bir parçası olarak görme fırsatı bulurlar.

 

Bedri Rahmi Eyüboğlu – Baskı çalışması – 8. sınıf

Pablo Picasso – Seramik portre çalışması – 7. Sınıf

Plastik sanat dallarında özel ilgi ve yatkınlığı olan öğrencileri erken yaşlardan fark etmek, okul sonrası çalışmalarla onları bu alanda desteklemek, meslek seçimlerinde yol göstermek görsel sanatlar bölümümün bir diğer önemli görevidir.

Tuval üzeri akrilik çalışması

DERSLER

Görsel Sanatlar Dersi / 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

ÖZEL AMAÇ

Görsel Sanatlar derslerinin içeriği, sanat kültürü ile desteklenmiş ve uygulamaya dayalıdır. Temel beceri ve bilgiler kazandırıldıktan sonra öğrencilerimizin sahip oldukları yetenekleri doğrultusunda başarı göstermeleri sağlanır.

Opart Çalışması 8. Sınıf

Bu aşamada, zaman zaman Darüşşafaka Cemiyeti proje ortakları ve bölüm projeleri ile öğrencilerin bu başarıyı pekiştirmeleri sağlanır.

İznik çinisi çalışması – 5. Sınıf

Öğrencilerin, sanat gündemini takip edip güncel sergilere ve sanat aktivitelerine katılımları sağlanır.
Öğrencilerimizin estetik algılarını geliştirmek, görsel sanatlar alanlarından birisine ilgi duymalarını sağlamak, sanatı ve sanatçıyı anlayan ve sanat olaylarına karşı duyarlı bireyler yetiştirmek bölümümüzün özel amaçlarıdır.

Ai Wei Wei Sergisi-Sabancı Müzesi

Füreya Koral Sergisi – Akaretler

Joan Miro Sergisi

YÖNTEM

Sanat bölümü atölyeleri, grup oturma düzeni ile öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmelerine fırsat tanıyan, resim, heykel, özgün baskı, akrilik boya, ebru, seramik çalışmalarının yapılmasına uygun öğrenim alanlarıdır. Konularımız projeksiyon veya tabletlerden eser incelemesi ve tartışma ile başlar böylece uygulama ile sanat kültürü arasında bağ kurulur.

Georgia O’keeffe çalışması – 8. Sınıf

Kieth Harring 3 boyutlu gurup çalışması – 7. Sınıf

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ

Derslerimizin temeli uygulamaya dayandığı için, tüm seviyelerde belirlenen ölçütlere göre ürün değerlendirmesi yapılır, rubriklerle öğrencilere geri dönüş verilir ve öğrencinin de kendisini değerlendirmesi beklenir.

Mozaik çalışması

KAYNAKLAR

MEB Yayınları öğretmen kılavuz kitaplarının yanında farklı yayınevlerine ait kitap ve albümler, internet, tablet, görsel-plastik sanatlar malzemeleri kullanılır.

Teknolojik gelişmeleri takip etmeleri adına zaman zaman tablet ve program kullanımına başvurulur.

DEĞERLENDİRME

Bölümümüzde süreç değerlendirme ön plandadır. Rubrikler yardımı ile her dönem üç kez notla değerlendirme yapılır, bu süreçte öğrenciden kendisini değerlendirmesi de istenir. Ancak süreçte öne çıkardığımız öğrencilerin yeteneğinden çok, öğrencinin başarma isteği ve çalışmasıdır.

Seramik çalışması – 8. sınıf

ETKİNLİKLERİMİZ

Tarih boyunca pek çok sanatçı yetiştiren Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrencilerimiz; aldıkları sanat tarihi ve görsel sanatlar eğitimleri ile yaratıcılıklarını geliştirmiş, yaptıkları eserleri sergileyerek sanata bakış açılarını ortaya koymuş olurlar. Öğrencilerimiz, yıl boyu resmi bayramlarda, özel günlerde ve sene sonu sergimizde resimden heykele kadar tüm eserlerini okulda, rezidanslarda ve zaman zaman çeşitli sanat merkezlerinde sergilerler.

2019 yılı Darüşşafaka takviminde de Ortaokul öğrencilerinin yapmış olduğu Kübist çalışmaları kullanılmıştır.

Sanat Sergileri

Sanat Sergileri