DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Görsel Sanatlar

GENEL AMAÇ

Görsel Sanatlar Bölümünün genel amacı, öğrencilerin estetik duygularını geliştirmek, sanat yapıtlarını analiz etmek için gerekli bilgileri kazandırmak, becerileri doğrultusunda sanatsal gelişimlerine rehberlik etmek ve katkıda bulunmaktır. Öğrenciler suluboyadan kile çeşitli malzemeleri deneyimleyerek, iki ve üç boyutlu çalışmalar üretme, sanat tarihinin farklı dönemlerinden sanatçıları ve eserlerini tanıma, teknik terim bilgisi kazanma, sanat meslekleri hakkında bilgi sahibi olarak sanatı gündelik hayatın bir parçası olarak görme fırsatı bulurlar.

Plastik sanat dallarında özel ilgi ve yatkınlığı olan öğrencileri erken yaşlardan fark etmek, okul sonrası çalışmalarla onları bu alanda desteklemek, meslek seçimlerinde yol göstermek görsel sanatlar bölümümün bir diğer önemli görevidir.

DERSLER:

Görsel Sanatlar Dersi / 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar

KULÜPLERİMİZ:

Sanat Kulübü / 5, 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencileri

ÖZEL AMAÇ

Görsel sanatlar derslerinin içeriği sanat kültürü ile desteklenmiş ve uygulamaya dayalıdır. Temel beceri ve bilgiler kazandırıldıktan sonra öğrencilerimizin sahip oldukları yetenekleri doğrultusunda başarı göstermeleri sağlanır. Bu aşamada, zaman zaman Darüşşafaka Cemiyeti proje ortakları ve bölüm projeleri ile öğrencilerin bu başarıyı pekiştirmeleri sağlanır.

Öğrencilerimizin görsel sanatlar branşlarından birisine ilgi duymalarını sağlamak, sanatı ve sanatçıyı anlayan ve sanat olaylarına karşı duyarlı bireyler yetiştirmek bölümümüzün özel amaçlarıdır.

YÖNTEM

Sanat bölümü atölyeleri, grup oturma düzeni ile öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmelerine fırsat tanıyan, resim, heykel, özgün baskı, akrilik boya, ebru, seramik çalışmalarının yapılmasına uygun öğrenim alanlarıdır. Konularımız projeksiyon veya tabletlerden eser incelemesi ve tartışma ile başlar böylece uygulama ile sanat kültürü arasında bağ kurulur.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ

Derslerimiz temeli uygulamaya dayandığı için, tüm seviyelerde belirlenen kriterlere göre ürün değerlendirmesi yapılır, rubriclerle öğrenciye geri dönüt verilir ve öğrencinin de kendisini değerlendirmesi beklenir

KAYNAKLAR

MEB Yayınları öğretmen kılavuz kitaplarının yanında farklı yayınevlerine ait kitap ve albümler, internet, görsel-plastik sanatlar malzemeleri kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Bölümümüzde süreç değerlendirme ön plandadır. Rubrikler yardımı ile her dönem üç kez notla değerlendirme yapılır. Ancak süreçte öne çıkardığımız öğrencilerin yeteneğinden daha çok, öğrencinin başarma isteği ve çalışmasıdır.

ETKİNLİKLERİMİZ

DARÜŞŞAFAKA PLASTİK SANATLAR SERGİSİ:

Tarih boyunca pek çok sanatçı yetiştiren Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrencilerimiz; aldıkları sanat tarihi ve görsel sanatlar eğitimleri ile yaratıcılıklarını geliştirmiş, yaptıkları eserleri sergileyerek sanata bakış açılarını ortaya koymuş olurlar. Öğrencilerimiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir çalışma yapmıştır. Sene sonu sergimizde ise resimden heykele kadar tüm eserlerini gözler önüne sermişlerdir.

RESİM YARIŞMALARI:

Öğrencilerimizi resim sanatına teşvik etmek amacıyla resim yarışmaları düzenlemekteyiz. Son olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise “DAÇKA Değerlerimiz” ve “Benim Bir Hayalim Var” konulu resim yarışmaları düzenlenmiştir.