DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Türkçe

turkceGENEL AMAÇ
Bölümümüzün genel amacı, her türlü metni, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkilendirerek anlayıp değerlendirebilen; başta sanat metinleri olmak üzere, metinleri yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve gelenek bakımlarından inceleyip çözümleyebilen ve yorumlayabilen; benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

DERS TANIMI
Türkçe dersi; okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerileriyle dil bilgisi öğrenme alanının bir bütünlük içinde işlendiği bir derstir. Türkçe derslerinde sanat, edebiyat, dil ve toplum ilişkisini irdeleyen metinler aracılığıyla öğrenci, farklı yazı türleriyle tanışır. Öğrenciler 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda metinler aracılığı ile şair ve yazarları tanır.

 

ÖZEL AMAÇ
Ortaokulda Türkçe derslerinde Türk dilinin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklerine dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Bölümümüzün özel amacı, öğrencilere edebi metinler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak ve tarihi akış içinde kendi kültürünü, düşüncesini ve zevkini metinlerde belirlemek ve bunların edebi metinlerle nasıl ifade edildiklerini sezmelerini, yerel olandan evrensel olana açılabilecek bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır.

YÖNTEM
Öğrencilerde doğal olarak var olan, belirli bir süreç içinde gelişen dil becerilerini, dille yaratılmış ürünler aracılığıyla daha ileriye götürmek için yaratıcılığı destekleyen, ilgi alanını ortaya çıkaran proje çalışmalarıyla her öğrenci öğrenme sürecine katılır.

Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş, her yıl için en az sekiz kitabın her öğrenci tarafından okunması sağlanır; öğrenciler bu kitaplarla ilgili hazırladığı kitap raporlarını arkadaşlarına sunarlar.

Öğrencilerin ülke, il ve okul çapında yapılan yarışmalara katılmaları sağlanır. Öğrencilerin İstanbul’un kültürel ve sanatsal ortamından yararlanabilmesi için sergi, tiyatro, konferans vb. etkinlikleri izlemeleri sağlanır; bu doğrultuda okulumuza konuklar davet edilir.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ
Öğrencilere öğrendiklerini pekiştirmeleri, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır. Bunlar; çeşitli yazı türlerinde ürün yaratma, araştırma yapma, sunum hazırlama, derslerde öğretilen bilgileri pekiştirme amacıyla hazırlanmış soruları yanıtlama, okunan kitaplarla ilgili eleştiri ve karşılaştırma yazıları yazma gibi haftalık, aylık ve dönemlik çalışmalardır.

Tamamlanan çalışmalar öğretmenler tarafından incelenir, değerlendirilir, hazırlanmış çizelgelere kaydedilir, öğrencilere geri bildirimde bulunulur.

KAYNAKLAR
Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış ders kitapları, her dönem için seçilmiş yerli ve yabancı sekiz edebiyat ürünü, öğretmenler tarafından hazırlanmış çalışma kâğıtları ve internet kullanılır.

DEĞERLENDİRME
Her dönem üç sınav yapılır ve iki ders içi performans notu verilir.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
İstanbul ortaokulları arasında “Ahmet Rasim Yaşıyor” adlı köşe yazısı yazma yarışması düzenlenir. Köşe yazısı yazma yarışması sonucunda anı gazetesi yayımlanır ve ödül töreni düzenlenir.