DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Türkçe

GENEL AMAÇ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Türkçe Bölümünün genel amacı; her türlü metni, yazıldığı dönemin zihniyetiyle ilişkilendirerek anlayıp değerlendirebilen; başta sanat metinleri olmak üzere, metinleri yapı, tema, dil ve anlatım, anlam ve gelenek bakımlarından inceleyip çözümleyebilen ve yorumlayabilen, benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilen öğrenciler yetiştirmektir.

DERS TANIMI

Türkçe dersi; okuma, dinleme/izleme, konuşma, yazma becerileriyle dil bilgisi öğrenme alanının bir bütünlük içinde işlendiği bir derstir. Türkçe derslerinde sanat, edebiyat, dil ve toplum ilişkisini irdeleyen metinler aracılığıyla öğrenciler, farklı yazı türleriyle tanışır. Öğrenciler 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okudukları metinler aracılığı ile Türk ve Dünya Edebiyatına mâl olmuş şair ve yazarları tanır.

ÖZEL AMAÇ

Ortaokul Türkçe derslerinde Türk dilinin inceliklerine, kurallarına, yazı türleriyle ilgili özelliklerine dikkat çekilir; öğrencilerin bu bilgiler ışığında kendi ürünlerini yaratmalarına olanak sağlanır.

Bölümün özel amacı; öğrencilere edebi metinler aracılığıyla estetik zevk kazandırmak, tarihi akış içinde kendi kültürünü, düşüncesini ve zevkini metinler aracılığıyla belirleyerek bunların edebi metinlerle ifade edilişlerini sezmek, yerel olandan evrensel olana dönüşebilecek bilgi ve beceriler edinmelerini sağlamaktır.

YÖNTEM

Öğrencilerde doğal olarak var olan, belirli bir süreç içinde gelişen dil becerilerini, dille yaratılmış ürünler aracılığıyla daha ileriye götürmek için yaratıcılığı destekleyen, ilgi alanını ortaya çıkaran proje çalışmalarıyla her öğrenci, öğrenme sürecine dâhil edilir.

Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş, her yıl için en az sekiz kitabın her öğrenci tarafından okunması sağlanır; öğrenciler bu kitaplarla ilgili hazırladığı kitap raporlarını arkadaşlarına sunarlar.

Öğrenciler ülke, il ve okul çapında yapılan yarışmalara katılmaları için teşvik edilir. Ayrıca İstanbul’un kültürel ve sanatsal ortamından yararlanabilmesi için sergi, tiyatro, konferans vb. etkinlikleri izlemeleri sağlanır; bu doğrultuda okulumuza konuklar davet edilir.

ÖDEV VE ÖĞRENCİ TAKİBİ

Öğrencilere öğrendiklerini pekiştirmeleri, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini, yorum ve düşünce üretme yetilerini geliştirmelerini sağlayacak uygulamalar yapılır. Bunlar; çeşitli yazı türlerinde ürün yaratma, araştırma yapma, sunum hazırlama, derslerde öğretilen bilgileri pekiştirme amacıyla hazırlanmış soruları yanıtlama, okunan kitaplarla ilgili eleştiri ve karşılaştırma yazıları yazma gibi haftalık, aylık ve dönemlik çalışmalardır.

Tamamlanan çalışmalar öğretmenler tarafından incelenir, değerlendirilir, hazırlanmış çizelgelere kaydedilir, öğrencilere geri bildirimde bulunulur.

KAYNAKLAR

Her dönem için seçilmiş yerli ve yabancı sekiz edebiyat ürünü, öğretmenler tarafından hazırlanmış çalışma kâğıtları ve İ-pad uygulamaları kullanılır.

DEĞERLENDİRME

Her dönem iki yazılı sınav yapılır. Dönem okuma kitap raporları, seçmeli kitap sınavları ve yazı çalışmaları olmak üzere üç ders içi performans notu verilir.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

İstanbul ortaokulları arasında “Ahmet Rasim Yaşıyor” adlı köşe yazısı yazma yarışması düzenlenir. Köşe yazısı yazma yarışması sonucunda anı gazetesi yayımlanır ve ödül töreni düzenlenir.