DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Yabancı Diller

GENEL AMAÇ

Darüşşafaka Eğitim Kurumları İngilizce Bölümünün genel amacı; öğrencileri küreselleşen dünyaya hazırlamak, öğrencilerin hayata bakış açılarını geliştirmek ve yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kullanmalarını sağlamaktır. Yabancı dilde bilgiyi hayata geçirebilen, paylaşan, kendine güvenen ve yorum gücü gelişmiş, iletişimi güçlü bireyler olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin 8. sınıf sonunda Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Programı’na göre B1 seviyesini tamamlamış olmaları hedeflenmektedir.

DERSLER

İngilizce: Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tüm seviyelerimizde bu iki ders, eşit saatlere bölünüp bir bütün olarak işlenmektedir.

ÖZEL AMAÇ

İngilizce Bölümü ders müfredatı Avrupa Dil Gelişim Çerçeve Programı yabancı dil hedefleri ile entegre edilmiştir. Programın “öğrenen özerkliği” yaklaşımı için yıllık plan oluşturulmuştur.

Tüm öğrencilerimiz sene sonunda kendi seviyelerine uygun uluslararası geçerliliği ve güvenirliği olan Cambridge Üniversitesi sınavlarına girmektedirler. 5. sınıf öğrencilerimiz MOVERS, 6. sınıf öğrencilerimiz FLYERS, 7. sınıf öğrencilerimiz KET ve 8. sınıf öğrencilerimiz PET sınavlarına girerek İngilizce seviyelerini ölçme şansı bulmaktadırlar.

YÖNTEM

Yabancı dil eğitiminde iletişimsel yaklaşımdan yola çıkılarak farklı yöntemler kullanılmaktadır. Gerçek yaşam ortamları sağlanarak öğrencilerin yabancı dili kendi sosyal bağlamı içinde kullanacakları etkinliklerle program zenginleştirilmektedir. Bu yıl başlatılan ’’English Zone’’ uygulamasıyla öğrencilerimizin; İngilizce sınıflarının, çalışma odalarının, araştırma odasının, medya odasının ve İngilizce bir kütüphanenin bulunduğu alanda sadece İngilizce konuşmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya ve konuşmaya özendirilmektedirler.

Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilmektedir. Güncel ve farklı tema – konu başlıkları altında disiplinler arası planlamalarla İngilizce dersleri birbirini tamamlamaktadır. Reading (okuma); özgün hikâyelerden analiz, sentez ve değerlendirme çalışmalarını kapsamaktadır. Drama, Story Telling (Hikâye Anlatımı), Task Based Learning (Göreve Dayalı Öğrenim), Role Play (Rol Yapma), Critical Thinking and Cooperative Learning (Eleştiriel Düşünme ve İşbirlikçi Öğrenme) ile grup ve ikili çalışmalar yaş gruplarına göre uygulanmaktadır.

ÖĞRENCİ VE ÖDEV TAKİBİ

Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Öğrenci performansı; ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Öğrencilerimize araştırmaya dayalı ödevler verilerek sunumlar yapmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, video ve dinleme içerikli ödevler de verilerek öğrencilerin yabancı dil eğitimini içselleştirmesi sağlanmaktadır.

KAYNAKLAR

Yabancı dili günlük hayata entegre edebilmelerine yardımcı olacak kaynaklar seçilmiştir. İngilizce derslerinde teknolojiden yoğun bir şekilde faydalanılmaktadır. Bu şekilde kinestetik, görsel ve işitsel öğrencilere hitap edebilecek farklılaştırılmış eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Tüm seviyelerde hem Integrated Skills hem de Core Skills derslerinde dönemde iki sınav ve bir de ara değerlendirme uygulanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize verilen quizlerle belirli periodlarda fark edilen eksiklikler tamamlanmaktadır. Öğrencilerimiz sınav ve quizlerin yanı sıra proje sunumları ve haftalık ödev takibi ile de değerlendirilmektedir. Sene başında öğrencilerimize Placement Test uygulanmakta ve sonuçları kayıt altına alınmaktadır. Birinci dönem sonunda öğrencilerimize Cambridge sınavlarına yönelik Progress Test uygulaması yapılmaktadır. Bu değerlendirmede öğrenciler konuşma sınavına da alınmaktadırlar. Sene sonunda ise öğrencilerimiz kendi seviyelerine uygun olan Cambridge sınavlarından birini (Movers, Flyers, KET, PET) almaktadırlar.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

Bölümümüz Junior Model United Nations, Destination & Imagination, Erasmus+, Kulübü, Film Kulübü ve Danimarka Projesi Kulübü ile İngilizce öğrenimini desteklemektedir.