DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI


Yabancı Diller

GENEL AMAÇ
İngilizce Bölümü’nün genel amacı küreselleşen dünya için öğrencileri hazırlamak, öğrencilerin hayata bakış açılarını geliştirmek ve yabancı dilde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kullanmalarını sağlamaktır. Yabancı dilde bilgiyi hayata geçirebilen, paylaşan, kendine güvenen ve yorum gücü gelişmiş, iletişimi güçlü bireyler olmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerimizin 8. sınıf sonunda Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Programı’na göre B1 seviyesini tamamlamış olmaları hedeflenmektedir.

DERSLER
İngilizce: Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Tüm seviyelerimizde bu iki ders eşit saatlere bölünmüştür ve bir bütün olarak işlenmektedir.

ÖZEL AMAÇ
Yabancı Diller Bölümü İngilizce ders müfredatı Avrupa Dil Gelişim Çerçeve Programı yabancı dil hedefleri ile entegre edilmiştir. Programın “öğrenen özerkliği” yaklaşımı için yıllık plan oluşturulmuştur ve Avrupa Dil Portfolyosu uygulanmaktadır.

ydill

Tüm öğrencilerimiz sene sonunda kendi seviyelerine uygun uluslararası geçerliliği ve güvenirliği olan Cambridge Üniversitesi sınavlarına girerler. 5. sınıf öğrencilerimiz MOVERS, 6. sınıf öğrencilerimiz FLYERS, 7. sınıf öğrencilerimiz KET ve 8. sınıf öğrencilrimiz PET sınavlarına girerek İngilizce seviyelerini ölçme şansı bulurlar. 8. sınıf öğrencilerimizin sene sonunda hazırlık sınıfını geçebilmeleri hedeflenir.

YÖNTEM
Yabancı dil eğitiminde iletişimsel yaklaşımdan yola çıkılarak farklı yöntemler kullanılmaktadır. Gerçek yaşam ortamları sağlanarak öğrencilerin yabancı dili kendi sosyal bağlamı içinde kullanacakları etkinliklerle program zenginleştirilmektedir. Bu yıl başlatılan ’’English Zone’’ uygulamasıyla öğrencilerimizin, İngilizce sınıflarının, çalışma odalarının, araştırma odasının, medya odasının ve İngilizce bir kütüphanenin bulunduğu alanda sadece İngilizce konuşmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz İngilizce kitap okumaya ve konuşmaya özendirilmektedirler.

Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri geliştirilmektedir. Güncel ve farklı tema – konu başlıkları altında disiplinler arası planlamalarla İngilizce dersleri birbirini tamamlar. Reading (okuma); özgün hikâyelerden analiz, sentez ve değerlendirme çalışmalarını kapsar. Total Physical Response (Fiziksel Tepki Yöntemi), Drama, Story Telling (Hikâye Anlatımı), Task Based Learning (Göreve Dayalı Öğrenim), Role Play (Rol Yapma), Critical Thinking and Cooperative Learning (Eleştiriel Düşünme ve İşbirlikçi Öğrenme) ile grup ve ikili çalışmalar yaş gruplarına göre uygulanmaktadır.

ÖĞRENCİ VE ÖDEV TAKİBİ
Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Öğrenci performansı, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Öğrencilerimize araştırmaya dayalı ödevler verilerek sunumlar yapmaları sağlanır. Ayrıca, video ve dinleme içerikli ödevler de verilerek öğrencilerin yabancı dil eğitimini içselleştirmesi sağlanmaktadır.

KAYNAKLAR
Yabancı dili günlük hayata entegre edebilmelerine yardımcı olacak kaynaklar seçilmiştir. Ayrıca, online workbook çalışmaları, internet üzerinden kitap okumalarına imkan veren kaynaklar kullanılmaktadır. İngilizce derslerinde teknolojiden yoğun bir şekilde faydalanılmaktadır. Bu şekilde kinestetik, görsel ve işitsel öğrencilere hitap edebilecek farklılaştırılmış eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME

Tüm seviyelerde hem Integrated Skills hem de Core Skills derslerinde dönemde üç sınav uygulanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimize verilen quizlerle belirli periodlarda eksikleri fark edilip tamamlanmaktadır. Öğrencilerimiz sınav ve quizlerin yanı sıra proje sunumları ve haftalık ödev takibi ile de değerlendirilmektedir. Sene başında öğrencilerimize Placement Test uygulanmakta ve sonuçları kayıt altına alınmaktadır. Birinci dönem sonunda öğrencilerimize Cambridge Sınavlarına yönelik progress test uygulaması yapılır. Bu değerlendirmede öğrenciler konuşma sınavı da almaktadırlar. Sene sonunda ise öğrencilerimiz kendi seviyelerine uygun olan uluslararası sınav alırlar.

BÖLÜM ETKİNLİKLERİ
Bölümümüz Junior Model United Nations, Destination & Imagination, Erasmus ve Student Exchange çalışma ve programları ile İngilizce öğrenimini desteklemektedir.